Trochę historii… czyli geneza Systemu Akredytacji Izby Coachingu

Wejście w życie Nowego Systemu Akredytacji jest dobrym pretekstem do tego, aby przyjrzeć się, jak powstawał System Akredytacji Izby Coachingu. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze założenia, którymi kierowano się tworząc System Akredytacji. Omówimy genezę przyjęcia takiego właśnie podejścia, a także wnioski które wypłynęły z kilku lat akredytowania coachów oraz superwizorów i posłużyły do aktualizacji Modelu […]

Nowy System Akredytacji Izby Coachingu

Z początkiem 2021 roku wszedł w życie nowy System Akredytacji Izby Coachingu. Jest on wynikiem doświadczeń z ponad 8 lat akredytowania coachów i superwizorów, a także odzwierciedla zmiany wynikające z rozwoju naszej profesji. Akredytacja jest postępowaniem, w którym niezależna jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba posiada kwalifikacje do wykonywania określonych zadań. Ma to […]

VI Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą

18 stycznia 2021 ukazał się raport podsumowujący VI Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, którego partnerem została Izba Coachingu. Z Raportu możemy dowiedzieć się między innymi: Jak polskie przedsiębiorstwa radziły sobie z wdrażaniem zmian w roku pandemii? Czy to możliwe, że pandemia wywarła pozytywny wpływ na zarządzanie zmianą w polskich firmach? Jaka była skuteczność wdrażania zmian w […]

I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu – IX.2019

W dniach 17-19.IX w Oddziałach oraz 21.IX w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu „Po pierwsze Człowiek. Mosty zamiast murów.” CELAMI jakie, przyświecały Projektowi były:– wzmocnienie dialogu i współdziałania pomiędzy osobami oraz organizacjami skupionymi wokół rozwoju i wsparcia– stworzenie platformy wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalnego wsparcia osób, zespołów i przedsiębiorstw– […]

Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha

W połowie 2019 roku Izba Coachingu przygotowała i wydała raport pt. Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha. Celem publikacji jest próba stworzenia kompleksowego opracowania na temat dostępnych możliwości kształcenia w zakresie coachingu w Polsce. Przedstawia również wyniki części badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej „Determinanty konkurencyjności na rynku usług coachingowych”, które są bezpośrednio związane ze ścieżkami kształcenia […]

Geneza coachingu

Na przełomie 2018 i 2019 roku Izba Coachingu przygotowała i wydała raport pt. Geneza coachingu, podkreślając, jak znajomość obszarów, z których czerpie coaching, pozwala lepiej zrozumieć jego istotę oraz stanowi fundamentalną wartość w praktyce każdego coacha. Z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu Pauli Pietrak – doktorantki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i absolwentki […]

Coaching a inne formy wspierania

COACHING A SZKOLENIE Szkolenie to działanie, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub ćwiczenie umiejętności i/lub zmiana postaw. Cechą wspólną coachingu i szkolenia jest motywowanie do zmiany i wspieranie rozwoju umiejętności. Jedna i druga metoda wykorzystuje zadawanie pytań i słuchanie. Coaching w odróżnieniu od szkolenia jako efekt stawia sobie osiąganie konkretnych celów na stanowisku pracy /w […]

Obszary zastosowań coachingu ze względu na cel

COACHING PRZYWÓDCZY (LEADERSHIP COACHING) Koncentruje się na pracy z kierownikami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym; jednym z możliwych do wykorzystania narzędzi przez coachów jest ocena 360 stopni. COACHING UMIEJĘTNOŚCI (SKILLS COACHING) Koncentruje się na pracy ze specjalistami w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.), jest […]

Początki początków

Która myśl była pierwsza, trudno dziś sobie przypomnieć. Rozmawialiśmy z Anią wielokrotnie o zrzeszeniu Coachów (na początku tylko my, Anna Ratajczyk i Piotr Pilipczuk, trenerzy ICC). Od przełomu 2004 i 2005 roku takie rozmowy pojawiały się coraz częściej. Dołączył do nas Rafał Nykiel, trzeci trener ICC w Polsce. Wspólnie zastanawialiśmy się, co i jak zorganizować. […]

Historia Izby Coachingu

Przygotowania do rejestracji Izby Coachingu trwały od 2007 r. i poprzedzone zostały rozmowami między przedstawicielami największych ówcześnie środowisk coachów. Wśród tych osób wymienić należy Piotra Pilipczuka, Annę Ratajczyk, Pawła Sopkowskiego i Krzysztofa Piaseckiego, jakkolwiek lista osób zaangażowanych znacznie się później rozszerzyła. W efekcie zjazdu, który skupił ok. 70 uczestników zainteresowanych ideą wpierania rangi coachingu w […]