Model kompetencji superwizora – kolejny krok w rozwoju coachingowych standardów

25 maja 2023 to data, w której opublikowany został na stronie Izby Coachingu, Model Kompetencji Superwizora Coachingu. Ponad półtora roku temu grupa akredytowanych superwizorów pod kierunkiem Grażyny Kucharskiej – Przewodniczącej Komisji Akredytacji oraz Bartosza Berendta – Prezesa, rozpoczęła wspólnie rozmowy o tym, co powinien umieć i jak pracować superwizor oraz jakie kompetencje należy wzmacniać, aby […]

Sytuacje wykraczające poza możliwości coachingowego oddziaływania

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie sytuacji, zachowań i symptomów, które mogą pojawić się w procesie coachingowym, i które wymagać mogą kompetencji, podejścia lub sposobów pracy wykraczających poza standard pracy coacha. Każdy człowiek w indywidualny sposób reaguje na doświadczane w życiu sytuacje i zdarzenia. Niekiedy z pozoru nieistotne okoliczności mogą spowodować poważne konsekwencji psychiczne. I przeciwnie, […]

Trochę historii… czyli geneza Systemu Akredytacji Izby Coachingu

Wejście w życie Nowego Systemu Akredytacji jest dobrym pretekstem do tego, aby przyjrzeć się, jak powstawał System Akredytacji Izby Coachingu. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze założenia, którymi kierowano się tworząc System Akredytacji. Omówimy genezę przyjęcia takiego właśnie podejścia, a także wnioski które wypłynęły z kilku lat akredytowania coachów oraz superwizorów i posłużyły do aktualizacji Modelu […]

Nowy System Akredytacji Izby Coachingu

Z początkiem 2021 roku wszedł w życie nowy System Akredytacji Izby Coachingu. Jest on wynikiem doświadczeń z ponad 8 lat akredytowania coachów i superwizorów, a także odzwierciedla zmiany wynikające z rozwoju naszej profesji. Akredytacja jest postępowaniem, w którym niezależna jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba posiada kwalifikacje do wykonywania określonych zadań. Ma to […]

VI Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą

18 stycznia 2021 ukazał się raport podsumowujący VI Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, którego partnerem została Izba Coachingu. Z Raportu możemy dowiedzieć się między innymi: Jak polskie przedsiębiorstwa radziły sobie z wdrażaniem zmian w roku pandemii? Czy to możliwe, że pandemia wywarła pozytywny wpływ na zarządzanie zmianą w polskich firmach? Jaka była skuteczność wdrażania zmian w […]

I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu – IX.2019

W dniach 17-19.IX w Oddziałach oraz 21.IX w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Izby Coachingu “Po pierwsze Człowiek. Mosty zamiast murów.” CELAMI jakie, przyświecały Projektowi były:– wzmocnienie dialogu i współdziałania pomiędzy osobami oraz organizacjami skupionymi wokół rozwoju i wsparcia– stworzenie platformy wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarze profesjonalnego wsparcia osób, zespołów i przedsiębiorstw– […]

Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha

W połowie 2019 roku Izba Coachingu przygotowała i wydała raport pt. Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha. Celem publikacji jest próba stworzenia kompleksowego opracowania na temat dostępnych możliwości kształcenia w zakresie coachingu w Polsce. Przedstawia również wyniki części badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej „Determinanty konkurencyjności na rynku usług coachingowych”, które są bezpośrednio związane ze ścieżkami kształcenia […]

Geneza coachingu

Na przełomie 2018 i 2019 roku Izba Coachingu przygotowała i wydała raport pt. Geneza coachingu, podkreślając, jak znajomość obszarów, z których czerpie coaching, pozwala lepiej zrozumieć jego istotę oraz stanowi fundamentalną wartość w praktyce każdego coacha. Z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu Pauli Pietrak – doktorantki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i absolwentki […]

Coaching a inne formy wspierania

COACHING A SZKOLENIE Szkolenie to działanie, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub ćwiczenie umiejętności i/lub zmiana postaw. Cechą wspólną coachingu i szkolenia jest motywowanie do zmiany i wspieranie rozwoju umiejętności. Jedna i druga metoda wykorzystuje zadawanie pytań i słuchanie. Coaching w odróżnieniu od szkolenia jako efekt stawia sobie osiąganie konkretnych celów na stanowisku pracy /w […]

Obszary zastosowań coachingu ze względu na odbiorcę

COACHING INDYWIDULANY (personal/life coaching) jest procesem prowadzonym z jedną osobą na jej własne zlecenie. COACHING BIZNESOWY (business coaching) jest procesem prowadzonym z jedną osobą na zlecenie organizacji, w której pracuje. W coachingu biznesowym można wyróżnić między innymi: COACHING PRZYWÓDCZY (leadership coaching), COACHING UMIEJĘTNOŚCI (skills coaching, sales coaching), COACHING STRATEGICZNY (strategic coaching), COACHING ZARZĄDCZY (executive coaching), […]