Obszary zastosowań coachingu ze względu na odbiorcę

COACHING INDYWIDULANY (personal/life coaching)
jest procesem prowadzonym z jedną osobą na jej własne zlecenie.

COACHING BIZNESOWY (business coaching)
jest procesem prowadzonym z jedną osobą na zlecenie organizacji, w której pracuje. W coachingu biznesowym można wyróżnić między innymi: COACHING PRZYWÓDCZY (leadership coaching), COACHING UMIEJĘTNOŚCI (skills coaching, sales coaching), COACHING STRATEGICZNY (strategic coaching), COACHING ZARZĄDCZY (executive coaching), COACHING KARIERY (career coaching), COACHING ROLI (onboarding coaching).

COACHING RELACJI (RELATIONSHIP COACHING/CONFLICT COACHING)
jest procesem prowadzonym najczęściej z dwiema osobami, koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia relacji, współpracy i zarządzania konfliktem.

COACHING ZESPOŁU (TEAM COACHING)
jest procesem prowadzonym z członkami zespołu, osobami działającymi wspólnie, koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu.

COACHING GRUPOWY (GROUP COACHING)
jest procesem prowadzonym w grupie osób, z których każda indywidualnie lub w interakcji z innymi uczestnikami, pracuje nad istotnymi dla siebie obszarami i celami.

Leave your comment