Geneza coachingu

Na przełomie 2018 i 2019 roku Izba Coachingu przygotowała i wydała raport pt. Geneza coachingu, podkreślając, jak znajomość obszarów, z których czerpie coaching, pozwala lepiej zrozumieć jego istotę oraz stanowi fundamentalną wartość w praktyce każdego coacha.

Z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu Pauli Pietrak – doktorantki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i absolwentki studiów podyplomowych “Coaching” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu podjęliśmy próbę uchwycenia historycznego zarysu genezy coachingu. Autorka rozprawy doktorskiej pt. “Determinanty konkurencyjności na rynku usług coachingowych”, która w swoich naukowych poszukiwaniach skupiła się na usługowym aspekcie coachingu oraz działalności coacha jako podmiotu funkcjonującego na rynku, dokonała przeglądu wybranych pozycji w polskim i zagranicznym piśmiennictwie.

Publikacja wskazuje wielości koncepcji, które wywarły wpływ na interdyscyplinarny charakter współczesnego coachingu.

Pobierz Raport