Izba Coachingu jest, niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest to pierwsza na świecie izba gospodarcza skupiającą firmy zajmujące się coachingiem. Postawiła sobie za cel  rejestrację  zawodu coacha.

Misją Izby Coachingu jest profesjonalizacja i rozwój coachingu zgodnego z standardami etyki i metodami pracy coacha oraz stworzenie platformy wymiany myśli, doświadczeń i standardów dla wielu różnych nurtów coachingu dostępnych na polskim i światowym rynku. Zapraszamy do zapoznania się ze STATUTEM Izby Coachingu (link do statutu)

Akredytacja Izby Coachingu

Izba Coachingu określiła standardy, jakie winien spełniać coach, coach superwizor, program edukacyjny coacha, szkoła coachingu. Posiadanie akredytacji daje firmom i osobom poszukującym coacha, superwizora, drogi kształcenia pewność, że sięgają po usługi spełniające określone standardy włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju coachingu..

Dowiedz się więcej…

Oddziały

Oddziały Izby Coachingu organizują wiele wydarzeń, które mają na celu wspieranie w rozwoju coachów oraz edukowanie i promowanie standardów coachingu wśród klientów. Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy oddział Izby Coachingu: Białystok, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Szczecin, Warszawa, Wrocław.
Dowiedz się więcej…

Kodeks Etyczny Coach

Kodeks Etyczny jest zbiorem norm postępowania, do których przestrzegania zobowiązują się członkowie Izby Coachingu. Kodeks Etyczny Coacha ma postać 10 punktów wskazujących najistotniejsze zasady, zalecenia i zakazy którymi coach winien się kierować w swojej pracy. Każda zasada jest rozwinięta w podpunktach, które ją objaśniają i uściślają.

Dowiedz się więcej…

Dołącz do Izby Coachingu

Zyskaj:

  • Standardy: Akredytację i Kodeks Etyczny Coacha
  • Przestrzeń do dyskusji i kontakty biznesowe
  • Wsparcie i rozwój zawodowy

Jeśli nie prowadzisz
działalności gospodarczej

Jeśli masz firmę
lub zarządzasz organizacją

GWPS
Akademia Leona Koźmińskiego
Laboratorium Psychoedukacji
Active Change
Coaching Edukacja Rozwój
Coaching Consulting Innovation
Kancelaria Coachów Master Coach
Katowickie Centrum Psychologi i Coachingu
ACT
Novo - Pracownia Rozwoju
Katarzyna Książkiewicz
Team Focus
Pracownia Satysfakcji
Instytut Świadomego Rozwoju
Urszula Sadomska
Kontakt OSH
CSIPB
Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju
Fundacja Ktoto
Szkoła Coachingu - Lilianna Kupaj
Bennewicz - Instytut Kogniwistyki
Laboratorium przemian