dmuchawiec-1920×1026

CZŁONKOSTWO

Izba Coachingu zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w obszarze coachingu, to jest osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Członkostwo nabywa się poprzez uchwałę prezydium, po złożeniu deklaracji członkowskiej. Członkostwo ustaje po złożeniu pisemnej rezygnacji, na podstawie uchwały prezydium.
Członkostwo w Izbie Coachingu jest zobowiązaniem  postępowania zgodnego z Kodeksem Etyki oraz Kodeksem Dobrych Praktyk, a także wyrazem poparcia dla idei profesjonalizacji i podnoszenia jakości usług coachingowych.

 • członek posługuje się logotypem „Jesteśmy członkiem Izby Coachingu” na stronach internetowych i portalach społecznościowych
 • profil firmy z opisem działalności znajduje się w sekcji  “CZŁONKOWIE IZBY” na stronie www
 • skrócona informacja o członku publikowana jest na fanpage’u oddziału Izby na Facebooku
 • informacje o niekomercyjnych wydarzeniach członków promujące ideę coachingu publikowane są na fanpage’u oddziałów na Facebooku*
 • dwukrotnie w ciągu roku informacja o komercyjnej działalności członka obejmującej szkolenie/warsztaty lub inne wydarzenie z jego oferty, gdy udziela 10% rabatu dla członków IC, publikowana jest na fanpage’u oddziału na Facebooku (kolejne wydarzenia mogą być promowane z 90% rabatem to jest w cenie 123 zł)*

*Dbając o profesjonalizm, standardy, jakość oraz wysoką wartość merytoryczną oferowanych na rynku usług coachingowych zastrzegamy, iż nie publikujemy wszystkich nadesłanych ofert. Przed akceptacją publikacji ogłoszenie/oferta poddane są weryfikacji wewnętrznej (Prezydium, Komisja akredytacji, Komisja Etyki).

 • członkowie uprawnieni są do zakupu rocznego abonamentu dla swoich pracowników/współpracowników na udział w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Coachingu (w cenie 123 zł/rok)
 • członkowie uprawnieni są do 25% zniżki dla swoich pracowników/współpracowników na udział w superwizji grupowej (w cenie 150 zł)
 • członkowie uprawnieni są do 20% zniżki dla swoich pracowników/współpracowników z tytułu opłaty za proces akredytacji
 • członkowie uprawnieni są do wynajmu biura Izby na prowadzenie sesji coachingowych lub niewielkich spotkań na preferencyjnych warunkach
 • członkowie uprawnieni są również do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów IC na wydarzenia pod patronatem Izby, wydarzenia członków (wysokość rabatu określa organizator)
 • jednorazowe wpisowe: 300 zł
 • składka miesięczna: 50 zł
 • składka w przypadku jednorazowej płatności do 31 marca: 500 zł

Składka płatna jest na podstawie noty księgowej.

Warunki odliczenia składki członkowskiej od dochodu do opodatkowania.

Informacja dla firm, nie wywiązujących się z obowiązku składkowego.

For about two weeks in May each year the dandelions are unstoppable in my yard. I think it looks kind of pretty. I'm not sure my neighbors share the same sentiment.

PARTNERSTWA I PATRONATY

Izba Coachingu zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową
w obszarze coachingu, to jest osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
Członkostwo nabywa się poprzez uchwałę prezydium, po złożeniu deklaracji członkowskiej.

Członkostwo w Izbie Coachingu jest zobowiązaniem  postępowania zgodnego z Kodeksem Etyki oraz Kodeksem Dobrych Praktyk, a także wyrazem poparcia dla idei profesjonalizacji i podnoszenia jakości usług coachingowych.

Izba Coachingu udziela patronatu wydarzeniom (konferencjom), które w części lub całości dotyczą coachingu i coachowie-prelegenci posiadają udokumentowane kompetencje - akredytację coacha. Decyzja o udzieleniu patronatu wydawana jest przez Prezydium po przeanalizowaniu nadesłanego przez organizatora opisu programu i informacji o prelegentach.
Po odjęciu wydarzenia patronatem organizator zapewnia:

 • umieszczenie loga Izby Coachingu w materiałach przygotowanych na wydarzenie,
 • umieszczenie bannera Izby Coachingu na stronie internetowej organizatora i wydarzenia,
 • dostępność informacji o Izbie Coachingu podczas wydarzenia,
 • czas na wystąpienie przedstawiciela Izby Coachingu,
 • 2 darmowe wejściówki dla członków Izby Coachingu,
 • 10% zniżki dla członków Izby Coachingu.

Izba Coachingu wspiera inicjatywy, które wykorzystując coaching przyczyniają się do rozwoju społecznego, a jednocześnie służą propagowaniu idee coachingu. Prezydium na podstawie przedstawionego przez organizatorów opisu programu podejmuje decyzję. Szczegółowe warunki i zaangażowanie stron ustalane jest indywidualnie.

Izba Coachingu obejmuje patronatem publikacje, które w części lub całości dotyczą coachingu. Decyzja o udzieleniu patronatu wydawana jest przez Prezydium na podstawie recenzji recenzenta wyznaczonego przez komisję akredytacji Izby Coachingu.

to top button