Początki początków

Która myśl była pierwsza, trudno dziś sobie przypomnieć. Rozmawialiśmy z Anią wielokrotnie o zrzeszeniu Coachów (na początku tylko my, Anna Ratajczyk i Piotr Pilipczuk, trenerzy ICC). Od przełomu 2004 i 2005 roku takie rozmowy pojawiały się coraz częściej. Dołączył do nas Rafał Nykiel, trzeci trener ICC w Polsce. Wspólnie zastanawialiśmy się, co i jak zorganizować. […]

Historia Izby Coachingu

Przygotowania do rejestracji Izby Coachingu trwały od 2007 r. i poprzedzone zostały rozmowami między przedstawicielami największych ówcześnie środowisk coachów. Wśród tych osób wymienić należy Piotra Pilipczuka, Annę Ratajczyk, Pawła Sopkowskiego i Krzysztofa Piaseckiego, jakkolwiek lista osób zaangażowanych znacznie się później rozszerzyła. W efekcie zjazdu, który skupił ok. 70 uczestników zainteresowanych ideą wpierania rangi coachingu w […]