Model kompetencji superwizora – kolejny krok w rozwoju coachingowych standardów

25 maja 2023 to data, w której opublikowany został na stronie Izby Coachingu, Model Kompetencji Superwizora Coachingu.

Ponad półtora roku temu grupa akredytowanych superwizorów pod kierunkiem Grażyny Kucharskiej – Przewodniczącej Komisji Akredytacji oraz Bartosza Berendta – Prezesa, rozpoczęła wspólnie rozmowy o tym, co powinien umieć i jak pracować superwizor oraz jakie kompetencje należy wzmacniać, aby będąc już coachem stać się superwizorem.

Dzięki zaangażowaniu, udziałowi w spotkaniach, dyskusjach, dzięki pytaniom i kwestionowaniu sformułowań wyłonił się kształt Modelu Kompetencji Superwizora, który można traktować jako nadbudowę Modelu Kompetencji Coacha. Ten Model wypełniony jest treścią, która obejmuje zestaw kompetencji specyficznych dla pracy i postawy superwizorskiej. Znajdują się w nim odpowiedzi na pytania, które towarzyszyły od początku: co wyróżnia superwizora coachingu, co jest specyficznie superwizyjnego ponad kompetencjami coachingowymi.

Model Kompetencji Superwizora stanie się częścią Systemu Akredytacji Izby Coachingu. Mamy nadzieję, że będzie cennym zasobem w ścieżce rozwoju i potwierdzaniu kompetencji superwizorskich.

Pełny model znajduje się tu: https://www.izbacoachingu.com/standardy/#model_kompetencji_superwizora

Model zawiera sześć kompetencji podzielonych na trzy obszary. W ramach każdej kompetencji opisane zostały podkompetencji, a w ramach każdej podkompetencji zachowania, przez które się ona przejawia:

Ukierunkowanie na standardy pracy
Sprawdzenie w jakim stopniu kompetencje odpowiadają określonemu standardowi lub modelowi pracy

  • Stosuje Standardy Izby Coachingu
  • Prowadzi w kierunku rozpoznania i porównania kompetencji ze standardem

Poszerzenie zrozumienia procesów wewnętrznych
Poszukiwanie zrozumienia lub rozwiązania dla konkretnej sytuacji z klientem celem uzyskania lepszego oglądu siebie i swoich reakcji

  • Wspiera w poszerzaniu świadomości wewnętrznych źródeł wyborów dokonywanych w procesie z Klientem
  • Eksploruje wyzwania związane z utrzymaniem roli Coacha/Superwizora

Doskonalenie warsztatu pracy
Doskonalenie kompetencji osoby superwizowanej, celem lepszego wykorzystania narzędzi i metod w pracy z klientem

  • Eksploruje dobór zastosowanych interwencji
  • Inspiruje do wychodzenia poza stosowane metody pracy

Zachęcamy się do zapoznania się z Modelem i propagowania go, celem popularyzacji superwizji w coachingu i jej standardów.

Izba Coachingu dąży do tego, aby według określonych standardów, w poszanowaniu etyki oraz zapewniając najwyższą jakość, coaching stawał się profesją przyczyniającą się do społecznego rozwoju. Dlatego widzimy akredytację jako narzędzie, które ma na celu kształtować standardy, a głównym jej celem jest wspieranie profesjonalizacji coachingu. Zachęcamy do akredytowania się coachów i superwizorów, którym bliskie jest budowanie zaufania do profesji.

Polecamy również zapoznanie się z Systemem Akredytacji, Modelem kompetencji coacha oraz Raportem – Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha dostępnymi na naszej stronie www.

Izba Coachingu zrzeszającą podmioty prowadzące działalność w obszarze coachingu, jest niezależną organizacją reprezentującą środowisko coachingowe w Polsce. Działa na rzecz profesjonalizacji oraz rozwoju coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy coacha, integracji środowiska coachingowego w Polsce i reprezentuje interesy zrzeszonych w Izbie członków. Izba Coachingu jest organizacją non-profit, w której wszyscy za wyjątkiem procesów zapewniających ciągłość funkcjonowania, pracują na zasadzie wolontariatu.