Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha

W połowie 2019 roku Izba Coachingu przygotowała i wydała raport pt. Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha.

Celem publikacji jest próba stworzenia kompleksowego opracowania na temat dostępnych możliwości kształcenia w zakresie coachingu w Polsce. Przedstawia również wyniki części badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na potrzeby rozprawy doktorskiej „Determinanty konkurencyjności na rynku usług coachingowych”, które są bezpośrednio związane ze ścieżkami kształcenia i rozwoju własnego coachów.

Raport powstał z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu Pauli Pietrak – doktorantki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i absolwentki studiów podyplomowych “Coaching” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Pobierz Raport