Akademia coachingu PETRICHOR

Akademia Coachingu Petrichor rozwija i wspiera osoby chcące pomagać innym – uczy metod służących rozwojowi oraz pokonywaniu trudności, a także udoskonala działania wdrażające zmiany. Aby uczyć jak wyzwalać potencjał ludzki, wywoływać chęć uczenia się i pokonywać trudności powstała Akademia Coachingu Petrichor. To wyjątkowe przedsięwzięcie skierowane jest do osób przygotowujących się do zawodu coacha. Daje także […]

Coaching oparty na Empatii

To autorski projekt kształcenia coachów opracowany dzięki połączeniu kompetencji coachingowych oraz filozofii Porozumienia bez Przemocy, praktyki empatii i mediacji NVC. Ten intensywny kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych, a także wykorzystywania narzędzi coachingowych do wzmacniania relacji w środowisku zawodowym, osobistym i rodzinnym. To możliwość, aby doświadczyć transformującej mocy połączonych metod i wprowadzić je do […]

Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu XVI edycja Studium prowadzona będzie w roku akademickim 2024/2025 i obejmie 355 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym w formie 19 spotkań weekendowych. Ponadto w ramach Studium przewidziane jest pięciodniowe, intensywne doświadczenie o charakterze interpersonalnym w formule Grupy Otwarcia®. Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć, pogłębić i rozwinąć swoje kompetencje w roli coacha lub/i mentora. Zapraszamy osoby, które kierują […]