Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu, Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu

XVI edycja Studium prowadzona będzie w roku akademickim 2024/2025 i obejmie 355 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym w formie 19 spotkań weekendowych. Ponadto w ramach Studium przewidziane jest pięciodniowe, intensywne doświadczenie o charakterze interpersonalnym w formule Grupy Otwarcia®.

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć, pogłębić i rozwinąć swoje kompetencje w roli coacha lub/i mentora. Zapraszamy osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, mistrzów, nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić. Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach superwizyjnych słuchacze nauczą się budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta.

Na co zawracamy szczególną uwagę nauczając coachingu i mentoringu na PSCiM:

 1. Relacja
  Uczymy budowania takiej relacji między coachem/mentorem a klientem, która sprzyja realizacji celów coachingu/mentoringu. Uważamy, że jakość relacji, obok kontraktu i motywacji klienta, ma zasadnicze  znaczenie dla skuteczności coachingu/mentoringu.
 2. Empatia i wsparcie
  Dobra relacja coachingowa/mentoringowa opiera się na empatycznym zrozumieniu oraz wsparciu dla klienta. Uczymy tworzyć bezpieczną przestrzeń, w której klient może się rozwijać.
 3. Konfrontacja z szacunkiem
  Uczymy również, jak życzliwie i z szacunkiem konfrontować klienta, jak stawiać mu granice, jednocześnie wspierając go w przezwyciężaniu wyzwań.
 4. Dostosowanie do potrzeb
  Wskazujemy, jak uzgadniać z klientem i organizacją zagadnienia i kierunki rozwoju. Uczymy coachingu/mentoringu elastycznego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb i celów klienta.
 5. Nieświadome zjawiska zachodzące w relacji
  Uczymy, jak rozpoznawać nieświadome zjawiska w relacji i radzić sobie z nimi, aby sprzyjały rozwojowi klienta, a nie utrudniały go.

 

Uczestnicy Studium mają okazję nie tylko pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną, ale także rozwijać się poprzez praktykę. Podczas ćwiczeń studenci uczą się przez doświadczenie i korzystają z wiedzy i doświadczenia praktyków oraz koleżanek i kolegów. Istotnym elementem procesu uczenia się jest superwizja prowadzona przez doświadczonych ekspertów z dziedziny coachingu i psychoterapii. Stanowi integralną część programu Studium, zapewnia wsparcie i feedback niezbędne do efektywnego rozwoju.

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://www.lps.pl/pscim/

Dostawca: LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA
Data ważności: 05/06/2029