Matylda Marczak

Miejscowość: Warszawa / Olsztyn
Telefon: 503 013 025
Strona www:
Adres email: halo@matyldamarczak.pl

Akredytowany Coach i Superwizor Coachingu. Trener i Doradca Rozwoju z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami w działach marketingu. Członek Polskiej Izby Coachingu i Przewodnicząca Komisji Etyki w Polskiej Izbie Coachingu. Pracuje w Instytucie Treningu i Psychoterapii, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, jednocześnie prowadząc własną praktykę zawodową pod nazwą EQ Matylda Marczak. Z coachingiem związana od 2010 roku.
Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencjach społecznych, podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz motywacji osobistej. W pracy z klientem koncentruje się na kształtowaniu spójniej osobowości, rozwijaniu samoświadomości i odpowiedzialności w podejmowaniu wyzwań. Towarzyszy klientom w rozwoju kompetencji i talentów. W obszarze biznesu, pracuje z menadżerami nad rozwijaniem ich umiejętności przywódczych, a zespoły wspiera w efektywnej komunikacji i współpracy oraz w budowaniu zaangażowania. Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym, w swojej praktyce wykorzystując doświadczenie i wiedzę z zakresu psychologii człowieka, psychologii społecznej, psychologii procesu, neurologii oraz wiedzę z doświadczeń zdobytych w organizacjach biznesowych.
Ukończyła studia z Zarządzania i Marketingu na Politechnice Warszawskiej, Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, podyplomowe studia z Praktycznej Psychologii Motywacji – pod patronatem Marka Kamińskiego na tej samej uczelni, Coaching w szkole Neuroedukacji i wiele innych szkoleń z zakresu rozwoju i psychologii człowieka.
Prowadzi coaching indywidualny i grupowy zarówno w obszarach osobistych, jak i zawodowych, coaching biznesowy, superwizje dla coachów, a także konsultacje rozwojowe.
Jest aktywną promotorka poprawnych relacji i dobrego życia.
Jej misją jest wspieranie ludzi w dążeniu do satysfakcjonującego i pełnego sensu życia.

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Umiejętności, Biznesowy, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy