Matylda Marczak

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2029/01/04
Miejscowość: Warszawa / Olsztyn
Telefon: 503 013 025
Strona www: http://www.matyldamarczak.pl/
Adres email: halo@matyldamarczak.pl
Matylda Marczak, Laboratorium Psychoedukacji

Od 2010 roku związana zawodowo z rozwojem osobistym. Jest specjalistką zarówno w sferze biznesowej, jak i osobistej w obszarach inteligencji emocjonalnej, kompetencjach społecznych, budowaniu zdrowych relacji, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i motywacji osobistej. Zarządy w organizacjach wspiera w przywództwie transformującym.

Dyplomowana i akredytowana przez European Mentoring & Coaching Council na III poziomie Senior Coach & Mentor oraz akredytowana przez Izbę Coachingu Coach i Superwizor. Certyfikowana Facylitatorka Grup, a także praktyk terapii w modelu IFS (Internal Family System Therapy). Certyfikowana konsultantka narzędzia psychometrycznego Extended DISC  narzędzia dostarczającego informacji o stylach komunikacji, sposobie podejmowania decyzji, mocnych stronach, motywatorach wewnętrznych, stylach zarządzania i osobistych aktywatorach stresu. W zależności od potrzeb klientów wykonuje jedną z trzech analiz: Extended DISC Analizę Indywidualną, Extended DISC Analizę Pary Pracowników lub Extended DISC Analizę Zespołu.

W Izbie Coachingu pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Etyki. Jest członkinią Izby Coachingu a także członkinią European Mentoring and Coaching Council. Aktywnie współpracuje z Fundacją Provocare pełniąc funkcję Członka Rady Dydaktyczno-Naukowej. W Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet w programach mentoringowych wspiera kobiety w ramach rozwoju ich osobistych biznesów i w zarządzaniu pracownikami. Jest opiekunem merytorycznym dwuletnich Podyplomowych Studiów Stosunków Międzyludzkich na Uniwersytecie SWPS i wykłada przedmiot „Coaching grupowy i zespołowy”.

Przeprowadziła ponad 2 500 godzin sesji indywidualnych. Ponadto od lat prowadzi warsztaty, treningi, szkolenia, superwizje. Udziela się w panelach dyskusyjnych i daje prelekcje na konferencjach.

Prowadzi coaching biznesowy i osobisty zarówno indywidualny, jak i grupowy, treningi, szkolenia i warsztaty rozwojowe. Prowadzi też grupy superwizyjne i mentorskie. Sama regularnie korzysta z własnej superwizji, interwizji oraz mentoringu.

Pracuje w podejściu holistycznym, systemowym i sieciowym. Płynnie łączy wiele dziedzin nauki i podejść psychologicznych z różnych zakątków świata. Poza obszerną wiedzą, doświadczeniem i predyspozycjami osobistymi, posiada pasję i ogromne zaangażowanie, co uczyniło ją cenioną ekspertką w dziedzinie rozwoju osobistego i profesjonalnego na rynku.