Matylda Marczak

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2024/01/04
Miejscowość: Warszawa / Olsztyn
Telefon: 503 013 025
Strona www: http://www.eqmatyldamarczak.pl/
Adres email: halo@matyldamarczak.pl
EQ Matylda Marczak, Laboratorium Psychoedukacji

Przewodnicząca Komisji Etyki Izby Coachingu
Członek Izby Coachingu
Akredytowany Coach i Superwizor
Facilitator, mentor, trener.

 

Z coachingiem związana od 2010 roku. Samego coachingu indywidualnego zrealizowała ok. 2 000 godzin.

Pracuje w Instytucie Treningu i Psychoterapii, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz prowadzi własną praktykę zawodową pod nazwą EQ Matylda Marczak

Specjalizuje się w dziedzinie inteligencji emocjonalnej i kompetencjach społecznych, w podnoszeniu poczucia własnej wartości oraz motywacji osobistej.  W pracy z klientem koncentruje się na kształtowaniu spójniej osobowości, rozwijaniu samoświadomości i odpowiedzialności w podejmowaniu wyzwań. W obszarze biznesu, pracuje nad rozwijaniem umiejętności przywódczych, efektywnością i poczuciem sensu pracy. Zespoły wspiera w efektywnej komunikacji i współpracy oraz w budowaniu zaangażowania. 

Pracuje w podejściu holistycznym i systemowym wykorzystując w swojej praktyce doświadczenie i wiedzę z zakresu psychologii człowieka, psychologii społecznej, psychologii procesu, neurologii oraz wiedzę z doświadczeń zdobytych w organizacjach biznesowych. 

Ukończyła studia z Zarządzania i Marketingu na Politechnice Warszawskiej, Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, podyplomowe studia z Praktycznej Psychologii Motywacji – pod patronatem Marka Kamińskiego na tej samej uczelni, Coaching w szkole Neuroedukacji oraz inne szkolenia z zakresu rozwoju i psychologii człowieka.

Prowadzi:

– Execiutive coaching
– Coaching menedżerski
– Coaching osobisty
– Facilitracje zespołów /Team coaching
– Konsultacje
– Mentoring
– Superwizje

Stara się inspirować i uczyć innych występując w roli prelegenta w spotkaniach naukowo-coachingowych i konferencjach. Udziela eksperckich wypowiedzi do mediów. Aktywnie wspiera środowisko coachingowe. Stale poddaje superwizji swoją pracę coacha i superwizora. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej prowadzi zajęcia       z Coachingu Grupowego i Zespołowego.

 

Jest aktywną promotorką poprawnych relacji i dobrego życia. Wspiera ludzi w dążeniu do satysfakcjonującego i pełnego życia sensu.

 

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Biznesowy, Osobisty, Grupy, Zespołu