Agnieszka Zielonka

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2027/12/03
Miejscowość: Gdynia
Telefon: 603447284
Strona www: https://akademia-ja.pl/
Adres email: a.zielonka@akademia-ja.pl
Akademia JA Sp.z o.o.

Agnieszka Zielonka od wielu lat należy do czołówki najwyżej klasy specjalistów w obszarze coachingu i szkoleń w Polsce. Nieustająco niesie wsparcie, jako konsultantka, superwizor i trenerka. Jest certyfikowanym coachem i business coachem International Coaching Community (ICC), certyfikowanym superwizorem ICC z akredytacją Polskiej Izby Coachingu oraz facylitatorem NEWS. Posiada również certyfikat TalentReflect oraz Akademii Psychobiologii Vedica.

Pracuje zarówno indywidualnie (life coaching, business coaching, executive coaching, prowadzi superwizje coachingowe oraz trenerskie, mentoring) jak i grupowo (team coaching, szkolenia, grupy superwizyjne, action learning). Jest facylitatorem EAHAE i prowadzi warsztaty w oparciu o innowacyjną metodę pracy z końmi. Realizuje projekty dla rodziców, nauczycieli i menedżerów. Mają one na celu zwiększenie samoświadomości i pewności siebie, budowanie relacji opartej na zaufaniu, autorytecie czy zarządzaniu zespołami i zmianą oraz radzeniem sobie z kryzysowymi sytuacjami.

Jej kompetencje potwierdza tytuł doktora w zakresie psychologii, który obroniła pracą naukową w obszarze radzenia sobie ze stresem. Współpracuje z klientami systemowo i długofalowo, co pozwala na faktyczne zrozumienie ich potrzeb, wsparcie we wprowadzaniu realnych zmian oraz przede wszystkim ich zamrażanie.

Jest założycielką Akademii JA (www.akademia-ja.pl), która działa na rzecz wspierania rozwoju ludzi i całych przedsiębiorstw. Jest autorką m.in. Akademii Coachów PETRICHOR, Akademii Trenerów PHARUS, kompleksowych szkoleń rozwojowych i programów doradczych dla firm.

Stworzyła projekt rozwoju inteligencji emocjonalno- społecznej dzieci, realizowanego poprzez sieć Ośrodków Akademii JA w całej Polsce.

Działa społecznie na rzecz kształtowania postaw wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości.