Agnieszka Zielonka

Miejscowość: Gdynia
Telefon: 603447284
Strona www: http://www.akademia-ja.pl/
Adres email: a.zielonka@akademia-ja.pl
Akademia JA Sp.z o.o.

Agnieszka Zielonka od wielu lat należy do czołówki najwyżej klasy specjalistów w Polsce
w dziedzinie coachingu i w obszarze szkoleń. Nieustająco niesie wsparcie jako konsultant, supervisor i trener. Jest certyfikowanym coachem i business coachem International Coaching Community (ICC), certyfikowanym supervisorem ICC z akredytacją Polskiej Izby Coachingu oraz facylitatorem NEWS. Posiada również certyfikat TalentReflect oraz Akademii Psychobiologii Vedica. Pracuje zarówno indywidualnie (life coaching, business coaching, executive coaching, superwizje coachingowe oraz trenerskie, mentoring) jak i grupowo (team coaching, szkolenia, grupy superwizyjne, action learning). Jest facylitatorem EAHAE i prowadzi warsztaty w oparciu o innowacyjną metodę pracy z końmi. Realizuje projekty dla rodziców, nauczycieli i menedżerów, które mają na celu zwiększenie samoświadomości i pewności siebie, budowanie relacji opartej na zaufaniu, autorytetu czy zarządzanie zespołami i zmianą oraz radzeniem sobie z kryzysowymi sytuacjami.
Jej kompetencje potwierdza tytuł doktora w zakresie psychologii, który obroniła pracą naukową w obszarze radzenia sobie ze stresem. Atutem jest systemowa oraz długofalowa współpraca z klientami pozwalająca na faktyczne zrozumienie ich potrzeb oraz wsparcie wprowadzania realnych zmian oraz przede wszystkim ich zamrażania.