Agnieszka Zielonka

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 1970/01/01
Miejscowość: Gdynia
Telefon: 603447284
Strona www: http://www.akademia-ja.pl/
Adres email: a.zielonka@akademia-ja.pl
Akademia JA Sp.z o.o.

Agnieszka Zielonka od wielu lat należy do czołówki najwyżej klasy specjalistów w obszarze coachingu i szkoleń w Polsce. Nieustająco niesie wsparcie jako konsultantka, supervisor i trenerka. Jest certyfikowanym coachem i business coachem International Coaching Community (ICC), certyfikowanym supervisorem ICC z akredytacją Polskiej Izby Coachingu oraz facylitatorem NEWS. Posiada również certyfikat TalentReflect oraz Akademii Psychobiologii Vedica. Pracuje zarówno indywidualnie (life coaching, business coaching, executive coaching, prowadzi superwizje coachingowe oraz trenerskie, mentoring) jak i grupowo (team coaching, szkolenia, grupy superwizyjne, action learning). Jest facylitatorem EAHAE i prowadzi warsztaty w oparciu o innowacyjną metodę pracy z końmi. Realizuje projekty dla rodziców, nauczycieli i menedżerów, które mają na celu zwiększenie samoświadomości i pewności siebie, budowanie relacji opartej na zaufaniu, autorytetu czy zarządzanie zespołami i zmianą oraz radzeniem sobie z kryzysowymi sytuacjami.
Jej kompetencje potwierdza tytuł doktora w zakresie psychologii, który obroniła pracą naukową w obszarze radzenia sobie ze stresem. Współpracuje z klientami systemowo i długofalowo, co pozwala na faktyczne zrozumienie ich potrzeb, wsparcie we wprowadzaniu realnych zmian oraz przede wszystkim ich zamrażanie.

Od 2014 roku współtworzy Akademię JA (www.akademia-ja.pl), która działa na rzecz wspierania rozwoju ludzi i całych przedsiębiorstw. Jest współautorką m.in. Akademii Coachów PETRICHOR, Akademii Trenerów PHARUS, kompleksowych szkoleń rozwojowych i programów doradczych dla firm.

Współtworzy projekt rozwoju inteligencji emocjonalno – społecznej dzieci, realizowanego poprzez poprzez sieć Ośrodków Akademii JA w całej Polsce.

Jest współzałożycielką Fundacji KALOS, działającej na rzecz kształtowania postaw wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości, realizującej kampanię „Zacznij dobrze dzień” (www.przywitajsie.pl).