Małgorzata Lisak

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2027/12/22
Miejscowość: Warszawa
Telefon: 501305522
Strona www:
Adres email: malgorzata.lisak@ptconsulting.pl
PT Consulting Małgorzata Lisak

Certyfikowany Coach i Business Coach ICC, Supervisor Coachingu ICC, Akredytowany Coach Supervisor w Izbie Coachingu, Team Coach – Akademia Leona Koźmińskiego, Facylitator – Resource Strateg Change Facilitators, Moderator Design Thinking, praktyk metody Clean Coaching i Systemic Coaching & Constellations. Trenerka biznesu, konsultantka z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim, zna specyfikę pracy wielu branż. Z wykształcenia ekonomistka – SGPiS, profil społeczno-ekonomiczny, dyplom MBA – Institut Francais de Gestion.
Współpracuje z kadrą zarządzającą, menedżerami średniego szczebla i zespołami. Wspiera zmiany sposobu myślenia i strategii działania w procesach rozwojowych ludzi organizacji i osób prywatnych. Od 2005 roku prowadzi procesy coachingowe, mentoringowe i treningi. Pracuje w obszarach: przywództwa, zarządzania, innowacyjności i zmiany, talentów, efektywności osobistej, komunikacji i relacji interpersonalnych. Kształtuje procesy angażowania kadry menedżerskiej w zmianę kultury organizacyjnej poprzez programy mentoringu, coachingu menedżerskiego i zarządzania talentami.

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Umiejętności, Strategiczny, Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy