Historia Izby Coachingu

Przygotowania do rejestracji Izby Coachingu trwały od 2007 r. i poprzedzone zostały rozmowami między przedstawicielami największych ówcześnie środowisk coachów.
Wśród tych osób wymienić należy Piotra Pilipczuka, Annę Ratajczyk, Pawła Sopkowskiego i Krzysztofa Piaseckiego, jakkolwiek lista osób zaangażowanych znacznie się później rozszerzyła. W efekcie zjazdu, który skupił ok. 70 uczestników zainteresowanych ideą wpierania rangi coachingu w Polsce oraz integracji przedstawicieli tej profesji, powołano Grupę Inicjatywną, której zadaniem było opracowanie wstępnego projektu ogólnokrajowej organizacji coachingu. Początkowo pozostawało sprawą otwartą, jaka forma prawna takiej organizacji będzie najbardziej odpowiednia. Grupa Inicjatywna miała dokonać analizy różnych możliwości i następnie wyboru najlepszej z nich.

Członkami Grupy Inicjatywnej lub osobami wspierającymi jej działania byli m.in. Mariusz Bonk, Dorota Hoffmann, Robert Izdebski, Grzegorz Kordek, Renata Paleń, Benedykt Peczko, Krystyna Pietrasińska, Przemysław Samociak, Wiesława Serkowska, Arkadiusz Siechowicz, Paweł Sopkowski, Anna Tychmańska, Anna Zaremba i Monika Zubrzycka-Nowak. Efektem prac tej grupy było przygotowanie projektu utworzenia Izby Coachingu jako formy prawnej najpełniej odpowiadającej rozwijaniu i promowaniu tej profesji. Podczas zebrania założycielskiego zorganizowanego przez Grupę Inicjatywną, na które zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji zainteresowanych ideą Izby, wybrane zostały pierwsze władze IC z prezes Małgorzatą Marczewską na czele oraz składem prezydium. Okazało się później, że wybory te nie mogły być uznane za prawomocne ze względu na niedopełnienie formalności przez znaczną liczbę zgłoszonych wcześniej firm założycielskich oraz ze względu na wiele głosów, które później należało uznać za nieważne. Spowodowało to, że ilość pozostałych podmiotów była niewystarczająca do założenia Izby.

W konsekwencji Małgorzata Marczewska i jej współpracownicy utworzyli niejako drugą Grupę Inicjatywną, która kontynuowała prace pierwszej. Jej wysiłki doprowadziły w rezultacie do zebrania ponad stu podmiotów założycielskich oraz do przygotowania zebrania założycielskiego Izby.

Izba Coachingu założona w marcu 2009 r. i zarejestrowana we wrześniu w Krajowym Rejestrze Sądowym została powołana do życia przez ponad 100 firm, które postawiły sobie za cel profesjonalizację coachingu i wspólne działania na rzecz rejestracji zawodu coacha.

Opracował: Benedykt Peczko

Leave your comment