Najczęściej zadawane pytania

Czym jest superwizja uczestnicząca?

Superwizor ogląda sesję coachingową na żywo lub w formie zapisu audio lub video, a następnie prowadzi z coachem rozmowę superwizyjną. Omawiane są zagadnienia bezpośrednio dotyczące obserwowanego materiału oraz inne wnoszone przez coacha lub wyłaniane przez superwizora.

Coach korzysta z superwizji uczestniczącej w swoim procesie rozwoju lub w celu uzyskania potwierdzenia ze strony superwizora, że spełnia określone wymagania, np. akredytacyjne.

W jakiej formie można uczestniczyć w superwizji coachingu?

W superwizji może uczestniczyć każdy praktykujący coach.

Może poddać superwizji temat z własnej praktyki w roli coacha, np. tematy dotyczące konkretnych sytuacji z sesji, dotyczące jego rozwoju, kompetencji i postawy w szerszej perspektywie. Forma uczestnictwa stosowana zarówno w superwizji indywidualnej jak i grupowej.

Może poddać oglądowi superwizora całą prowadzoną przez siebie sesję coachingową (obserwacja bezpośrednia lub sesja zapisana w formie audio/video) i następnie skorzystać z superwizji uczestniczącej. Forma najczęściej stosowana jest w superwizji indywidualnej. Podczas superwizji grupowej zwykle polega na prowadzeniu sesji coachingu na forum grupy.    

Może uczestniczyć jako obserwator w superwizji grupowej, który chce zobaczyć i doświadczyć superwizji po raz pierwszy lub np. poszukuje inspiracji do swojego rozwoju. Superwizor prowadzący spotkanie może zachęcać takiego uczestnika do wspólnej pracy w grupie, np. do zadawania pytań i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Czym jest superwizja coachingu?

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora.

Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną/wspierającą informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Kto może zostać członkiem Izby Coachingu?

Izba Coachingu zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w obszarze coachingu, to jest osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Leave your comment