Laboratorium Psychoedukacji

Adres: Katowicka 18, 03-932 Warszawa
Telefon: 605300088
Strona www: http://www.lps.pl/
Adres email: coach@lps.pl
Numer członkowski:

Laboratorium Psychoedukacji wraz z Uniwersytetem SWPS prowadzi Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu.

2019/2020 – XII edycja (310 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym)
Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli coacha – pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje. Zapraszamy osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, mistrzów i nauczycieli oraz tych, którzy zamierzają takie role pełnić.

W coachingu kluczowa jest relacja coacha z indywidualnym klientem, zespołem i/lub organizacją. Zakładamy, że wśród innych czynników, takich jak kontrakt, motywacja klienta, przygotowanie i doświadczenie coacha, właśnie jakość relacji decyduje o skuteczności pracy. Dobra relacja charakteryzuje się empatycznym rozumieniem i wsparciem oraz życzliwą i pełną szacunku konfrontacją. Jest skoncentrowana na kliencie, inspiruje i stymuluje rozwój i wykorzystanie jego potencjału do rozwiązywania problemów określonych w kontrakcie.

Szczególną uwagę poświęcamy zjawiskom nieświadomym zachodzącym w relacji. Uczymy je rozpoznawać i radzić sobie z nimi tak, aby sprzyjały rozwojowi klienta, a nie utrudniały bądź hamowały ten rozwój. Traktujemy coaching jako interaktywny proces oparty na poszukiwaniu, braniu odpowiedzialności, dokonywaniu wyboru, działaniu, doświadczeniu, refleksji i asymilacji.
Od edycji 2014/2015 rozszerzyliśmy program o zagadnienia mentoringu. Studenci zapoznają się ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia, formami mentoringu, procesem rozwoju osobistego mentora, relacjami jakie powstają pomiędzy mentorem a jego podopiecznym. Ponadto program obejmie analizę różnic pomiędzy relacją coachingową i mentoringową oraz sposoby i możliwości wdrażania mentoringu w organizacjach.