PsychoHolistic Anita Orzechowska

Adres: Bydgoszcz, 85-092, ul Ogińskiego 16, pokój 110
Telefon: +48 691 213 623
Strona www: http://www.cstcoaching.pl/
Adres email: biuro@cstcoaching.pl
Numer członkowski:

to firma doradczo – szkoleniowa, zajmująca się rozwojem osobistym, firm oraz organizacji. Usługa rozwojowa wykonywana jest przez prowadzenie szkoleń zamkniętych i otwartych, procesów coachingowych, treningów of the job, doradztwa, mentoringu oraz superwizji. Oferowane usługi świadczone są na najwyższym poziomie, a zakres oraz poziom dostosowany jest do oczekiwań klientów poprzez wcześniejszą analizę potrzeb.

Głównym celem firmy jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie w ramach obejmującym daną tematykę z zakresu zarządzania, sprzedaży, biznesu, umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego, rozwoju firmy.

 • Jak firma realizuje cele?
 • rzetelne przygotowanie usługi w oparciu o potrzeby klienta oraz wytyczne zawarte w Polskiej Ramie Kwalifikacyjnej dotyczące wiedzy,
 • umiejętności i kompetencji społecznych, dostosowane do poziomu edukacyjnego.
 • profesjonalne wykonywanie usług,
 • ewaluację wykonywanych usług,
 • analizę osiąganych efektów kształcenia,
 • doskonalenie programów edukacyjnych, dostosowywanych do
 • zmieniającego się rynku,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry wykonującej usługi,
 • zdobywanie certyfikatów poświadczających umiejętności oraz prawo do ich wykonywania,
 • zdobywanie akredytacji świadczących o kontroli i stosowania odpowiednich procedur przy wykonywaniu usług.

Nasze standardy potwierdził audyt, nadając certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 .