Coaching MPC- Agnieszka Kondysz

Adres: Ul. Szydłowiecka 15/46, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon: 504230115
Strona www: http://www.coachingmpc.pl/
Adres email: akondysz@coachingmpc.pl
Numer członkowski:

Jestem trenerem biznesu, dyplomowanym coachem, zrzeszonym w Izbie Coachingu, gdzie pełnię funkcję v-ce Dyrektora Oddziału  Świętokrzyskiego. Jestem certyfikowanym i akredytowanym praktykiem rozwoju osobistego neuropsychologii  PRISM Brain Mapping – badania naturalnych preferencji behawioralnych. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz studia na kierunku Coaching profesjonalny – metody i praktyka w Akademii Leona Koźmińskiego. Swój warsztat coachingowy szlifowałam w Norman Benett Academy na akredytowanym kursie coachingu i mentoringu EIA Foundation EMCC Poland. Ukończyłam także certyfikowany kurs „Racjonalnej Terapii Zachowań”. Posiadam uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie wydany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego. Obecnie poszerzam swoje kompetencje jako coach i mentor kryzysowy. Swoją specjalizację coachingową oparłam na posiadanym doświadczeniu jako life coach, biznes coach oraz coach kryzysowy. Pracuję na sesjach indywidualnych oraz sesjach grupowych czy też stosując coaching zawodowy dostosowany do potrzeb swoich odbiorców.