Anacco Advisors and Trainers – Sebastian Trzaska

Adres: ul Jana Kurczaba 17/43, 30-867 Kraków
Telefon: 501528506
Strona www: http://www.anacco.pl/
Adres email: sebastian.trzaska@anacco.pl
Numer członkowski:

Pomagamy naszym Klientom rozwijać umiejętności i predyspozycje menedżerskie. Pracujemy w zakresie menedżerskim i przywódczym.

Oferujemy coaching dla:
– właścicieli firm
– zarządów
– menedżerów
– grup wysokiego potencjału

Jako doradcy projektujemy systemy zarządzania strategicznego, wyznaczania KPI, zarządzania przez cele, delegowania, realizacji celów i budżetów. Pracujemy również w zakresie realizacji funkcji oraz projektowania narzędzi HR.

Rola Interim Menedżera, Konsultanta, Trenera, Coacha

Coachingowo wspieramy projekty Klientów w zakresie:
– Zarządzania zmianą.
– Tworzenia firmy, ewoluowania i dojrzałości firmy, rozwoju biznesu.
– Tworzenia struktur zarządzania, komunikacji, wartości, kultury pracy.
– Procesów sukcesji w filmach prywatnych.
– Start-upów – procesy zarządcze, twórcze i określanie ról, wsparcie zarządu.
– Budowania zespołów, zaangażowania, motywacji, klimatu organizacyjnego.
– Przywództwa, zarządzania, działania liderów.
– Poznawania własnych predyspozycji, motywacji, emocji.
– Projektowania własnego modelu pracy, zatrudnienia, kariery, rozwoju.

Wspieramy projekty biznesowe, działania pro bono, uczestniczymy w think-tank-ach rozwoju osobistego, działań HR/HC/SC, obszarów przedsiębiorczości i zarządzania.

Zaproś nas do kontaktu i współpracy.