Historia Izby Coachingu

Przygotowania do rejestracji Izby Coachingu trwały od 2007 r. i poprzedzone zostały rozmowami między przedstawicielami największych ówcześnie środowisk coachów. Wśród tych osób wymienić należy Piotra Pilipczuka, Annę Ratajczyk, Pawła Sopkowskiego i Krzysztofa Piaseckiego, jakkolwiek lista osób zaangażowanych znacznie się później rozszerzyła. W efekcie zjazdu, który skupił ok. 70 uczestników zainteresowanych ideą wpierania rangi coachingu w […]