Leszek Zawlocki

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2027/12/20
Miejscowość: Kraków
Telefon: 515098983
Strona www: http://www.ipri.com.pl/
Adres email: l.zawlocki@activechange.pl
GRUPA ACTIVE CHANGE

Dyplomowany coach, certyfikowany Master Coach, akredytowany Coach Superwizor Izby Coachingu, doświadczony trener, instruktor rekreacji ruchowej, przedsiębiorca. Twórca i dyrektor merytoryczny Szkoły Profesjonalnego Coachingu (https://ipri.com.pl/szkola-profesjonalnego-coachingu), wykładowca studiów podyplomowych. Szkolił się w takich nurtach jak: Gestalt, Neurolingwistyczne Programowanie (NLP), hipnoza ericksonowska, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA), Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ). Absolwent pierwszych studiów z coachingu w Wyższej Szkole Europejskiej, absolwent Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Właściciel Grupy Active Change, współzałożyciel Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (www.ipri.com.pl). Pomysłodawca i lider ogólnopolskiej sieci Klubów Coacha™ (www.klubcoacha.org). Autor wielu innowacyjnych projektów szkoleniowych i coachingowych (np. Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha, Męski Krąg, Klub Coacha™, CoachCamp). Twórca narzędzi trenerskich i coachingowych.

Był czynnie zaangażowany w działalność Izby Coachingu od momentu jej powstania. W latach 2009-2010 brał udział w pracach Komisji ds. Etyki i Standardów Izby Coachingu, współtworząc Kodeks Etyczny. W latach 2010-2011 był przewodniczącym podzespołu ds. Akredytacji Programów Szkoleniowych. Do 2018 roku członek Komisji Rewizyjnej.

Od wielu lat działa na rzecz współpracy pomiędzy coachami reprezentującymi różne nurty, jak również pomiędzy coachami a terapeutami. W 2012 roku współorganizował konferencję “Człowiek w procesie zmian”, na której spotkali się przedstawiciele środowisk coachingowych, psychoterapeutycznych i pedagogicznych. Dzięki jego staraniom w 2013 roku Izba Coachingu nawiązała współpracę z International Coach Federation na szczeblu lokalnym, czego owocem była wspólna konferencja w Krakowie. W swoim dorobku ma ponad 7000 godzin przeprowadzonych szkoleń i coachingu. Współpracuje głównie z przedsiębiorcami, menedżerami i przedstawicielami wolnych zawodów. Obecnie koncentruje się na pracy indywidualnej z coachami jako mentor i superwizor.

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Umiejętności, Strategiczny, Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy