Karolina Żmudzka

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2026/04/07
Miejscowość: Wrocław
Telefon: 883030356
Strona www: http://www.karolinazmudzka.pl/
Adres email: kontakt@karolinazmudzka.pl
Karolina Żmudzka - kariera z pasją

Psycholog, Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, trener, diagnosta i terapeuta. Certyfikowany Trener FRIS® Style Myślenia i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz Values&Motive Inventory. International Values Consultant (IVC). Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Współautorka książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość.” Specjalizuje się w coachingu kariery i pracy z osobami wypalonymi zawodowo. Posiada 13 lat doświadczenia w pracy rozwojowej z ludźmi, 8 lat doświadczenia jako coach i zrealizowanych ponad 3000 h coachingu indywidualnego i grupowego. W biznesie pomaga świadomie planować zatrudnienie, projektuje indywidualne ścieżki kariery i programy rozwojowe, opracowuje ścieżki rozwoju talentów, rozwija strategiczne kompetencje menadżerów, buduje zespoły. Pracuje eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów zainteresowań osobistych i zawodowych wykorzystując m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFBT), Gestalt, RTZ, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem (LBMS). Na świat patrzy holistycznie biorąc pod uwagę myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim człowiek funkcjonuje. Więcej: www.karolinazmudzka.pl

Rodzaje coachingu: Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Grupowy