Anita Orzechowska

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2028/02/26
Miejscowość: Bydgoszcz, 85-092, ul Ogińskiego 16, pokój 609
Telefon: +48 691213623
Strona www: http://www.cstcoaching.pl/
Adres email: anita.orzechowska@cstcoaching.pl
PsychoHolistic Anita Orzechowska

AKREDYTACJE I UPRAWNIENIA

Master Counseling & Coaching, Leadership & Executive Coach,
Akredytowany Coach i Superwizor Izba Coachingu, Akredytowany Coach PCC ICF, Akredytowany Mentor i Coach EIA Senior Praktyk EMCC, Mentor Coach ICF, Master Praktyk NLP, Certyfikowany Konsultant Odporności Psychicznej AQR,
Certyfikowany trener Podróż Bohatera®,
Certyfikowany Konsultant, Mentor Coach Kryzysowy IPTK.
Certyfikowany Kryzysowy i Rozwojowy mentor finansowy IPTK.

Członek Prezydium Izby coaching w latach 2018-2021. Dyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020

Doświadczenie

Pracowała przez 18 lat ze strukturami sprzedaży, zarządzając procesami. Od 20 lat pracuje kompetencjami coacha. Od 9 lat wykorzystuje to doświadczenie głównie pracując projektowo w krótkich i długoterminowych zleceniach, dla wielu klientów z różnych branż, jako doradca zewnętrzny. Jest konstantanem zewnętrznym, pracuje jako: audytor, mentor, coach, counselor, superwizor dla menedżerów, mentorów, coachów, trenerów. Pracuje w zakresie miękkiego HR, zarządzania, sprzedaży, tworzenia kultury organizacyjnej.

Specjalizuje się w pomocy organizacjom w: sytuacjach kryzysowych, konfliktach, w wyjściu z kryzysu emocjonalnego, silnym stresie, uzyskaniu równowagi oraz we wzroście pokryzysowym, rozwoju jednostki i organizacji. Pracuje indywidualnie, grupowo z menedżerami i specjalistami. Jest praktykiem stosowanej: psychologii kryzysu, pozytywnej, psychologii coachingu.

Autorka: programów szkoleniowych, uczy profesjonalnego coachingu, kompetencji coacha.

Nauczyciel coachingu w CST Coaching Anita Orzechowska,

nauczyciel akademicki:

– WSG Bydgoszcz: nauczyciel akademicki przedmiotów związanych z coachingiem, współautorka programu studiów II stopnia “Zarządzanie i Coaching”.

Była nauczycielem akademickim.

– UKW Bydgoszcz studia podyplomowe Coaching,

– CDV Poznań, UMK Toruń,
Właścicielka: PsychoHolistic Anita Orzechowska Instytut Szkoleniowy z Certyfikatem Jakości SUS 2.0 https://www.cstcoaching.pl

Ogińskiego 16, pokój 609; 85-092 Bydgoszcz,
Certyfikat Jakości SUS 2.0 https://www.cstcoaching.pl