Anita Orzechowska

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 1970/01/01
Miejscowość: Bydgoszcz, 85-092, ul Ogińskiego 16, pokój 110
Telefon: +48 691213623
Strona www: http://www.cstcoaching.pl/
Adres email: anita.orzechowska@cstcoaching.pl
CST Coaching Anita Orzechowska

Członek Prezydium Izby Coachingu, Dyrektor Izby Coachingu oddział Kujawsko-Pomorski.
Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, Akredytowany Coach ICF na ACC, Master Praktyk NLP, Magister Doradztwa i Coachingu, Dyplomowany i Certyfikowany Coach, Trener kompetencji coachingowych, komunikacji, sprzedaży i zarządzania, licencjonowany konsultant narzędzia MTQ48 do badania odporności psychicznej.
Posiada: ponad 20 lat doświadczenia pracy z biznesem, związana z zarządzaniem sprzedażą i strukturami organizacji. Obecnie wykorzystuje to doświadczenie głównie pracując projektowo w krótkich i długoterminowych zleceniach, dla wielu klientów z różnych branż, jako doradca zewnętrzny.
Prowadzi projekty rozwojowe stosując: audyty, badanie potrzeb, szkolenia grupowe, training of the job / coaching of the job, sesje coachingowe indywidualne i grupowe, mentoring, doradztwo, superwizję dostosowując metodę do potrzeb lub łącząc je.
Pracuje głównie z: prezesami, TOP managmentem, właścicielami MMŚ przedsiębiorstw, managerami, brygadzistami i pracownikami produkcyjnymi, specjalistami, lekarzami, doradcami, młodzieżą od 15 roku życia, nauczycielami, studentami, NEED – sami, bezrobotnymi i klientem indywidualnym.
Autorka: programów szkoleniowych, uczy profesjonalnego coachingu, kompetencji coacha. Trener coachów i superwizor dla studentów studiów podyplomowych Coaching na UKW. Współtwórca Pracowni Rozwoju Coachingu przy UKW w Bydgoszczy oraz Spichlerze Rozwoju.
Właścicielka: CST Coaching Anita Orzechowska ze znakiem jakości PIFS SUS 2.0; Instytucji Szkoleniowej oraz Agencji Zatrudnienia.