Polityka Prywatności oraz Plików Cookies

I. Postanowienia Ogólne

 1. Polityka prywatności oraz plików cookies, dalej zwana – Polityką Prywatności. Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności i bezpieczeństwa, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez IZBA COACHINGU ul. Smulikowskiego 4, p.118; 00-389 Warszawa o numerze KRS: 0000337327, NIP: 7010201212, REGON: 142010942 oraz sposób ich przetwarzania.
 1. Izba Coachingu buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Izby Coachingu, która została sporządzona w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w szczególności regulują:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy,
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wydane na podstawie art. 22a ustawy,
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – wydane na podstawie art. 39a ustawy,
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – wydane na podstawie art. 46a ustawy,
  7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  8. Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Klauzula informacyjna:
  Administratorem Danych Osobowych jest Izba Coachingu z siedzibą przy ul. Smulikowskiego 4 w Warszawie, kod pocztowy 00-389. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Administratora jest Pan Bartosz Berendt dostępny pod adresem e-mail: ado@ic.org.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit. B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016, do realizacji określonych celów, między innymi zadań statutowych, działań marketingowych. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

II. Metody zbierania danych od użytkowników.

 1. Dostosowujemy nasze usługi do potrzeb użytkowników oraz mamy na względzie ułatwienie użytkownikom kontakt z nami. W związku z tym zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik dobrowolnie poda, za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie. Zgoda jest wyrażana poprzez wybranie opcji Tak przy danej klauzuli dotyczącej zgody. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia serwisowi kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego. W momencie wyrażenia zgody przez użytkownika o przetwarzaniu danych, użytkownik jest zobowiązany do podania co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu mail w celu jego identyfikacji i możliwości kontaktu z naszej strony.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres ado@ic.org.pl. lub listowny na adres ADO.
 4. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, adres IP użytkownika itp. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Możliwe jest zbieranie danych demograficznych o naszych użytkownikach jak i do personalizacji zawartości naszych stron internetowych dla ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania serwisem oraz zapewnienia prawidłowej obsługi hostingowej. Nie są również kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

 1. Jawne Dane Osobowe. Dane osobowe podane na serwisach należących do Izby Coachingu przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Izba Coachingu nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.
 2. Cookies (Ciasteczka) Izba Coachingu zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej.
  1. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
  2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.
  3. Serwis lub jego poszczególne funkcjonalności na stronie internetowej mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniach końcowych użytkowników serwisu – pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu – Izba Coachingu ul. Smulikowskiego 4; 00-389 Warszawa o numerze KRS: 0000337327, NIP: 7010201212, REGON: 142010942
  5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do:
   1. dostosowania treści stron internetowych serwisu do wymagań użytkownika oraz poprawy korzystania ze stron internetowych; pliki te również pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i w sposób prawidłowy wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  6. Pliki cookies występujące w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i mogą być wykorzystywane przez współpracujących partnerów z operatora serwisu.
 1. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Izba Coachingu wymaga zgody użytkownika i podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane za zgodą użytkownika, są dodawane do listy mailingowej serwisów.
 1. Wiadomości. Izba Coachingu może wysyłać wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Izba Coachingu rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Izby Coachingu.
 1. Inne formularze. Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Izby Coachingu i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Izby Coachingu nie podlegają „Polityce Prywatności”.
 1. Dane osobowe
  1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody oraz realizowanego celu.
  2. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w zależności od wyrażonej zgody lub realizacji celu:
   1. w procedurze nadania statutu członka Izby Coachingu,
   2. akredytacji coach,
   3. akredytacji superwizora,
   4. akredytacji programu szkoleniowego,
   5. działań marketingowych, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
   6. wysyłanie newslettera,
   7. tworzenia baz danych użytkowników,
   8. zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Izbę Coachingu,
  3. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
  4. Informujemy również, że dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Izba Coachingu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby przez ADO, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu, potencjalnych klientów, służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Izby Coachingu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Izby Coachingu obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Izby Coachingu będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Izby Coachingu prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu biuro@ic.org.pl.

Obowiązuje od 23.05.2018.

to top button