W jakiej formie można uczestniczyć w superwizji coachingu?

W superwizji może uczestniczyć każdy praktykujący coach.

Może poddać superwizji temat z własnej praktyki w roli coacha, np. tematy dotyczące konkretnych sytuacji z sesji, dotyczące jego rozwoju, kompetencji i postawy w szerszej perspektywie. Forma uczestnictwa stosowana zarówno w superwizji indywidualnej jak i grupowej.

Może poddać oglądowi superwizora całą prowadzoną przez siebie sesję coachingową (obserwacja bezpośrednia lub sesja zapisana w formie audio/video) i następnie skorzystać z superwizji uczestniczącej. Forma najczęściej stosowana jest w superwizji indywidualnej. Podczas superwizji grupowej zwykle polega na prowadzeniu sesji coachingu na forum grupy.    

Może uczestniczyć jako obserwator w superwizji grupowej, który chce zobaczyć i doświadczyć superwizji po raz pierwszy lub np. poszukuje inspiracji do swojego rozwoju. Superwizor prowadzący spotkanie może zachęcać takiego uczestnika do wspólnej pracy w grupie, np. do zadawania pytań i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.