Czym jest superwizja uczestnicząca?

Superwizor ogląda sesję coachingową na żywo lub w formie zapisu audio lub video, a następnie prowadzi z coachem rozmowę superwizyjną. Omawiane są zagadnienia bezpośrednio dotyczące obserwowanego materiału oraz inne wnoszone przez coacha lub wyłaniane przez superwizora.

Coach korzysta z superwizji uczestniczącej w swoim procesie rozwoju lub w celu uzyskania potwierdzenia ze strony superwizora, że spełnia określone wymagania, np. akredytacyjne.