Szkoła Trenerów Sp. z o.o.

Adres: ul. Wąska 44, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Telefon:
Strona www: https://www.szkolatrenerowempatii.pl/
Adres email: info@szkolatrenerowempatii.pl
Numer członkowski: 362

Kwalifikacje:

Nasi trenerzy posiadają akredytację Coach IC, Superwizor IC, MCC ICF, ACTC ICF

Doświadczenie:

Przeprowadziliśmy 7 edycji Kursu Coachingu opartego na Empatii

Specjalizacja:
Nasz kurs to autorski projekt kształcenia coachów opracowany dzięki połączeniu kompetencji coachingowych oraz filozofii Porozumienia bez Przemocy, praktyki empatii i mediacji NVC.