Kancelaria Coachów – Master Coach

Adres: Warszawa, ul. Okrzei 6
Telefon: +48 609020036
Strona www: https://www.kancelariacoachow.pl/
Adres email: kontakt@kancelariacoachow.pl
Numer członkowski: M000098

Kancelaria Coachów jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy wdrażają coaching i oczekują dostarczenia kompleksowych usług w zakresie, jakości i wymiarze dopasowanym do sytuacji i obszaru zastosowania coachingu, a także wparcia w planowaniu i zarządzaniu ich wdrażaniem.
Trzy filary, na których opiera się strategia działania firmy, to kompetentny i zaufany zespół, który dobierany jest do projektów, aby zapewnić najlepszą jakość świadczonych usług; transparentne zasady współpracy, u podstaw których leży wzajemny szacunek wszystkich współpracujących stron; wnoszenie wkładu i współuczestniczenie rozumiane, jako chęć przyczyniania się działaniem do wspólnego sukcesu, większej satysfakcji i rozwoju.
Od powstania idei firmy w grudniu 1999 roku, marka Master Coach jest rozpoznawalnym znakiem jakości i skuteczności coachingu, a realizowane projekty przyczyniają się do budowania świadomości coachingu w Polsce i jego rozwoju w celu podniesienia poziomu satysfakcji i radości życia, co przekłada się na sukcesy w nas klientów, coachów i organizacji.

Co nas wyróżnia:

 • Odnosimy sukcesy w efektywnym wdrażaniu programów rozwojowych, coachingowych oraz z zakresu przywództwa w środowisku korporacyjnym,
 • Posiadamy liczące się na świecie certyfikaty i licencje coachingowe, trenerskie oraz kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe na stanowiskach zarządczych w międzynarodowych korporacjach.
 • Każdy z nas jest zarówno doświadczonym facylitatorem, coachem jak i trenerem, co zapewnia spójne i całościowe podejście do projektu.
 • Współpracujemy z uznanymi coachami i trenerami w Polsce i na świecie.
 • Mamy dostęp do najnowszej wiedzy w dziedzinie przywództwa, zarządzania, psychologii, coachingu.

Co robimy:

  Wspieramy rozwój ludzi, zespołów i organizacji. Prowadzimy na najwyższym poziomie:

 • proces odkrywania własnego potencjału i aspiracji (coaching indywidualny) – szczególnie dla szefów, członków zarządów, menedżerów różnych szczebli i na różnych etapach ich kariery;
 • warsztaty osiągania długotrwałej efektywności i spójności zespołowej (coaching zespołów) – w różnych fazach życia i organizacji zespołu, jako sposób na zwiększenie wydajności zespołu, jak i na zachowanie jego spójności i zwartości; korzystamy tu głównie z metodologii stworzonej i wykorzystywanej przez Team Coaching International,
 • działania tworzenia i budowania owocnych i wydajnych relacji (coaching relacji) – w naszym modelu 1, 2, 3+; zarówno dla osób indywidualnych, dla par osób blisko ze sobą pracujących, jak i dla grup i zespołów; posługujemy się tu przeważnie podejściem proponowanym przez Center for Right Relationships, którego partnerem w Polsce jesteśmy.
 • warsztaty umiejętności facylitowania zespołów w sposób coachingowy – nauka oraz doświadczenie na sobie skutecznych sposobów i technik pracy z ludźmi zarówno dla osób zajmujących się szkoleniami jak i dla managerów zarządzających zespołami. Są to nasze autorskie warsztaty, które powstały w oparciu o wiedzę zdobywaną na międzynarodowych szkoleniach oraz praktykę przeprowadzonych kilkudziesięciu procesów z grupami i zespołami w środowisku korporacyjnym.
 • szkolenia / warsztaty z zakresu przywództwa oraz kultury coachingowej