CC Innovation Sp. z o. o.

Adres: Warszawa, 01-875, ul. Niedzielskiego 2E lok. 12
Telefon: 22 697 01 38
Strona www: http://www.ccinnovation.pl/
Adres email: biuro@ccinnovation.pl
Numer członkowski:

Wspieramy firmy w rozwoju zasobów ludzkich, zarządzaniu i procesie zmian. Wdrażamy efektywne programy szkoleniowe, doradcze, prowadzimy coaching indywidualny i zespołowy.
Wspieramy zmianę w firmie – np. komunikowanie, planowanie i wprowadzanie  zmian, wyznaczanie i wdrażanie nowej strategii, reorganizacje.
Wspieramy zmianę w zespole – np. usprawnienia współpracy w zespole.
Prowadzimy coaching zawodowy, także na poziomie osobowości – np. dotyczący doskonalenia menedżerów, skutecznego i kreatywnego rozwiązywania problemów.
Przygotowujemy do pełnienia nowych ról czy zadań w firmie – np. awans.
◙  Aktywizujemy menedżerów działających poniżej oczekiwań – np. poprzez wzmocnienie identyfikacji z celem.
Modelujemy strategie kompetencji – odkodowujemy źródła skuteczności najlepszych pracowników, by np. móc je przekazać  innym pracownikom w organizacji.
Wspieramy w momentach kryzysowych i konfliktowych.
Szkolimy i prowadzimy superwizję dla coachów i trenerów wewnętrznych.