Magdalena Sadowska-Pawlak

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2026/03/29
Miejscowość: Gdańsk
Telefon: 501327551
Strona www:
Adres email: magda.sadowska@ic.org.pl
Nowe Kierunki. Magdalena Sadowska-Pawlak

Kontakt z drugą osobą jest dla mnie szansą na wsparcie człowieka w zrozumieniu
samego siebie i swoich relacji. Stąd w pracy bliskie jest mi podejście holistyczne do
klienta. W coachingu wykorzystuję zarówno elementy terapii krótkoterminowej
jak i systemowej.
Z uważnością podchodzę w swej pracy do indywidualnych potrzeb klientów–
poszukuję odpowiedzi co jest istotne i skąd czerpać siłę do zadań, do życia z ludźmi,                                                                                                                                                                                       partnerem w związku, do dzieci.
Ważna dla mnie jest odwaga i prostota w życiu i pracy. W coachingu to
odnalazłam.
W tym procesie jest dużo prywatności i docierania do bardzo osobistych warstw
świadomości. Pracuję z ludźmi i przejmuję się nimi…
Od lat związana z jestem z uczelniami wyższymi. Uzyskałam tytułu Wykładowcy
Roku 98/99 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Wcześniej byłam
wykładowcą Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Obecnie jestem opiekunem merytorycznym kilku kierunków na Wyższej Szkole
Bankowej w Gdańsku . Prowadziłam również autorski, cykliczny program
telewizyjny OTV Wrocław poświęcony psychologicznym problemom zarządzania.
Od 2012 jestem Dyrektorem Izby Coachingu na Pomorzu. Występuję na wielu
konferencjach m.in. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Biznesowa Kobieta
Trójmiasto, Progressteron, recenzuję książki, goszczę jako ekspert w audycjach
radia Gdańsk.

Pracuje i żyję wśród ludzi – jestem mężatką, mamą czwórki dzieci.
Rodzaje coachingu: Przywódczy, Umiejętności, Biznesowy, Osobisty/Życiowy