Anna Bogusz

Akredytowany coach
Data ważności akredytacji: 2026/03/16
Miejscowość: Wrocław
Telefon: 798 405 850
Strona www: http://annabogusz.pl/
Adres email: info@annabogusz.pl
Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych

Akredytowany Coach Izby Coachingu, Praktyk Psychologii Pozytywnej – nurtu naukowego, tworzącego podstawy teorii dobrostanu (ang. well-being)), Certyfikowany Praktyk i Facylitator Points of You® – Creative tools for inspiration, learning and development, facilitator Action Learning, prowadzi własną praktykę zawodową pod nazwą Anna Bogusz Instytut Coachingu i Działań Wellbeingowych. Działa na terenie całego kraju, prowadząc pełne procesy coachingowe dla biznesu oraz osób indywidualnych, grupowo i dla zespołów.

Łączy posiadane doświadczenie pracy w środowisku korporacyjnym z praktyką coachingową i trenersko-szkoleniową, zna realia pracy w międzynarodowych koncernach i dzieli się doświadczeniem we wspieraniu przedsiębiorstw o różnym zasięgu i charakterze. W ramach coachingu prowadzi:

 • Coaching biznesowy – ukierunkowany na realizację celów biznesowych i budowaniu przyszłego potencjału organizacji.
 • Executive coaching –  dedykowany pracownikom wyższych szczebli w strukturze organizacyjnej, kadrze menedżerskiej, zarządzającej i kierowniczej, jako forma doskonalenia kompetencji.
 • Coaching zespołowy/Team coaching – skoncentrowany na realizacji wspólnego celu zespołowego, definiowanego przez cały zespól. Maksymalizuje potencjał zespołu jako całości, a więc jego talenty, predyspozycje, relacje i wszelkie posiadane zasoby.
 • Coaching grupowy – stanowiący pracę z grupą kilku osób jednocześnie, z których każda indywidualnie definiuje cel dla siebie ważny.
 • Coaching personalny/Life coaching – mający na celu rozwój i zmiany w życiu prywatnym.

Prowadzi sesje zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Świadczy także usługi szkoleniowe i warsztaty z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi psychologicznych, dotyczące m.in. :

 • profilaktyki wypalenia zawodowego,
 • zarządzania stresem psychospołecznym,
 • zarządzania przez wartości,
 • komunikacji organizacyjnej vs. komunikacji szacunku,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • działań wellbeingowych, przekładając naukę psychologii pozytywnej na proste narzędzia wspierające dobrostan człowieka i organizacji.

Absolwentka KUL, Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, Szkoły Coachingu – HPR Group, Szkoły Team Coachingu – HPR Group, Points of You Academy.

W swojej pracy opiera się na twardych dowodach naukowych, potwierdzonych w ramach badań.