Kto może zostać członkiem Izby Coachingu?

Izba Coachingu zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w obszarze coachingu, to jest osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.