Superwizja grupowa dla coachów / dr Lidia D. Czarkowska

Data: 26.09.2017Rodzaj wydarzenia: SuperwizjaMiasto: Lublin, woj. lubelskie

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej organizowanej przez Oddział Lubelski Izby Coachingu.

BILETY:
Po co jest superwizja?

Superwizja stwarza Coachowi przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z Klientem. Gdy poczuje, że „utknął w miejscu” może poddać proces coachingu analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji. Celem superwizji jest rozwój Coacha poprzezinformację zwrotnąSuperwizora. Przedstawiane przypadki mogą dotyczyć każdego aspektu pracy coacha, np. relacja Coach-Klient, dylematy etyczne, trudności w kontraktowaniu lub prowadzeniu procesu, konkretne trudności w zastosowaniu techniki coachingowej.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą się rozwijać

Korzyści z superwizji:

 • wzrost jakości warsztatu pracy coacha
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • wskazanie obszarów, tematów do rozwoju, pogłębienia wiedzy
 • ugruntowanie w roli coacha
 • samorozwój (samoświadomość własnych mocnych stron)
 • dbałość o własną higienę pracy ze stresem, napięciem i emocjami
 • dbałość o etykę
 • otrzymanie akredytacji

Otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji:

 • jeśli poddajesz superwizji swoje doświadczenia w roli coacha (przedstawiasz swój własny przypadek) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej z poddaniem superwizji własnej pracy w roli coacha
 • jeśli nie poddajesz superwizji swojego doświadczenia w roli coacha (nie przedstawiasz własnego przypadku) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej

Koszt udziału:

 • 200 zł – dla coachów spoza Izby Coachingu
 • 150 zł – dla członków Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu

Więcej na temat akredytacji w Izbie Coachingu: https://www.izbacoachingu.com/akredytacja/akredytacja-coacha/


Prowadząca:

dr Lidia D. Czarkowska
Psycholog, socjolog i pedagog. Konsultant, trener i akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach MBA. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii „Coaching jako…” a także licznych artykułów. Redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review. Poza pracą naukową od 19 lat aktywnie działa w biznesie, prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła i prowadziła superwizje dla ponad 450 profesjonalnych coachów.


Logistyka

 • zapisy wyłącznie przez portal evenea
 • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (min 3, max  6 uczestników)
 • miejsce: Business Link Lublin, ul. Lipowa 4a

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

 

Jak zostać członkiem Izby Coachingu?: https://www.izbacoachingu.com/o-izbie/dolacz-do-izby/

Zapraszamy

Organizator: Izba Coachingu Oddział Lubelski
Aleksandra Gospodarek – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu

zapraszam do kontaktu: aleksandra.gospodarek@ic.org.pl