Superwizja grupowa dla coachów / Piotr Włodarczyk

Data: 28.01.2017Rodzaj wydarzenia: SuperwizjaMiasto: Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

ZAPISY: http://superwizjabydgoszcz1.evenea.pl/

CENTRUM SUPERWIZYJNE torby

Zapraszamy wszystkich praktykujących coachów do uczestnictwa w superwizji grupowej oraz do skorzystania z superwizji sponsorowanych.

Po co jest superwizja?

Superwizja stwarza Coachowi przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z Klientem. Gdy poczuje, że “utknął w miejscu” może poddać proces coachingu analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji. Celem superwizji jest rozwój Coacha poprzez informację zwrotną Superwizora. Przedstawiane przypadki mogą dotyczyć każdego aspektu pracy coacha, np. relacja Coach-Klient, dylematy etyczne, trudności w kontraktowaniu lub prowadzeniu procesu, konkretne trudności w zastosowaniu techniki coachingowej.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą się rozwijać

Korzyści z superwizji:

 • wzrost jakości warsztatu pracy coacha
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • wskazanie obszarów, tematów do rozwoju, pogłębienia wiedzy
 • ugruntowanie w roli coacha
 • samorozwój (samoświadomość własnych mocnych stron)
 • dbałość o własną higienę pracy ze stresem, napięciem i emocjami
 • dbałość o etykę
 • otrzymanie akredytacji

Otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji:

 • jeśli poddajesz superwizji swoje doświadczenia w roli coacha (przedstawiasz swój własny przypadek) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej z poddaniem superwizji własnej pracy w roli coacha
 • jeśli nie poddajesz superwizji swojego doświadczenia w roli coacha (nie przedstawiasz własnego przypadku) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej

Koszt udziału:

 • 200 zł – dla coachów spoza Izby Coachingu
 • 150 zł – dla członków Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu
 • 100 zł – superwizja sponsorowana dla coachów spoza Izby Coachingu
 • 50 zł – superwizja sponsorowana dla członków Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu

Jak skorzystać z superwizji sponsorowanych?

 • rozpocznij proces akredytacji wnosząc opłatę aplikacyjną
 • zgłoś ten fakt do biura IC: biuro@ic.org.pl
 • skorzystaj z superwizji sponsorowanych do 31 stycznia 2017 r. w specjalnej cenie 50 zł lub 100 zł
 • po odbyciu wymaganej liczby godzin superwizji dokończ proces akredytacji
 • wnieś opłatę akredytacyjną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o akredytację
 • więcej informacji na stronie: https://www.izbacoachingu.com/wydarzenia/superwizje-sponsorowane-akredytacja/

Prowadzący:

dr Piotr Włodarczyk
Psycholog, były sportowiec, od 2008 roku certyfikowany coach International Coaching Community, Akredytowany Superwizor Izby Coachingu. Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach wspierających managerów w rozwijania kompetencji zarządczych do ról CEO włącznie. W branży szkoleniowej pracuje od 1995 roku jako wykładowca, trener biznesu, a obecnie jako ekspert superwizor trenerów biznesu i opiekun złożonych projektów wdrażania zmian organizacyjnych. Wieloletni wykładowca na AWFiS, twórca przedmiotu coaching zdrowotny. Wykłada na studiach podyplomowych przy WSB Gdańsk między innymi na Akademii Trenera, Zarządzanie Projektami oraz Akademii Coachingu (obecnie 11 edycja). Pracę dydaktyczną łączy z praktyką. Prowadzi grupy superwizyjne. Specjalizuje się terapii i prewencji pracy ze skutkami stresu oraz przeciążeń emocjonalnych do PTSD włącznie. Certyfikowany TRE® Provider II poziomu (Trauma Release Excercises) uprawniony do pracy grupowej i indywidualnej. W trakcie certyfikacji w pracy z traumą metodami EMDR® (level basic). Powyższe metody wykorzystuje w pracy zarówno z pracownikami firm jak sportowcami oraz np. sędziami sportowymi. W unikalnym warsztacie pracy łączy analityczno-biznesowe podejście do celów z głębią pracy z ciałem i nieświadomymi mechanizmami ochrony przed przeciążeniami w szczególności wzrostem post traumatycznym. Klienci cenią go za energię, systemowe podejście do zmiany i holistyczny model pracy.