Dyrektor Oddziału: Białystok, Rzeszów / Wicedyrektor Oddziału: Gdańsk, Łódź

Data: 10.03.2017Rodzaj wydarzenia: InneMiasto: Białystok, Rzeszów, Gdańsk, Łódź, woj. mazowieckie

Izba Coachingu poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

Dyrektor Oddziału Izby Coachingu: Białystok, Rzeszów

Wicedyrektor Oddziału Izby Coachingu: Gdańsk, Łódź

Izba Coachingu jest niezależną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą zrzeszającą firmy świadczące usługi z obszaru coachingu. Strategicznym celem Izby Coachingu jest powołanie zawodu coacha, wyznaczenie standardów zawodowych i propagowanie idei coachingu w Polsce. Skupiamy się na promocji najwyższej jakości coachingu i wspieraniu kontaktów mających na celu ułatwienie dostępu do efektywności i potencjału jaki prezentuje coaching.

Jako Dyrektor/Wicedyrektor Oddziału będziesz działać/wspierać działania dyrektora w następujących obszarach:

 • reprezentować Izbę Coachingu na terenie miasta i województwa
 • współtworzyć, wdrażać i realizować strategię rozwoju Izby Coachingu
 • budować pozytywny wizerunek organizacji w środowisku lokalnym
 • organizować spotkania Dyskusyjnego Klubu Coachingu, superwizje, spotkania informacyjne, debaty, warsztaty
 • reprezentować IC na konferencjach, spotkaniach networkingowych, biznesowych
 • monitorować lokalny rynek w kontekście możliwości współpracy z istotnymi partnerami
 • współpracować z uczelniami wyższymi, instytucjami, organizacjami i firmami
 • prowadzić spotkania informacyjne, moderować debaty i dyskusje
 • reprezentować organizację w lokalnych mediach
 • pozyskiwać nowych członków Izby Coachingu, wspierać i promować ich działalność
 • podejmować kluczowe decyzje związane z rozwojem oddziału

Aby efektywnie realizować powyższe zadania powinnaś/powinieneś:

 • mieć ukończone szkolenie z coachingu na poziomie spełniającym wymagania akredytacyjne Izby Coachingu oraz własną praktykę coachingową
 • zostać członkiem Izby Coachingu lub Klubu Izby Coachingu
 • mieć gotowość do akredytowania się w Izbie Coachingu
 • posiadać merytoryczną wiedzę i doświadczenie z zakresu coachingu
 • mieszkać na terenie miasta, w którym jest dany oddział

 Oczekujemy:

 • dyspozycyjności, zaangażowania
 • umiejętności planowania i organizowania pracy własnej
 • doświadczenia w organizacji wydarzeń, szkoleń, zarządzaniu projektami
 • inicjatywy w działaniu, samodzielności, konsekwencji i determinacji w realizacji wyznaczonych celów
 • bardzo dobrych zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych i łatwości wystąpień publicznych
 • biegłego posługiwania się pakietem Office (Word, Power Point) w tworzeniu materiałów szkoleniowych, prezentacji i korzystaniu z portalu Evenea
 • otwartości na współpracę z centralą Izby i realizowanie planowanych centralnie działań

 W zamian oferujemy:

 • umowę o współpracę (wolontariat)
 • działalność w ramach stabilnej organizacji cieszącej się dużą rozpoznawalnością i zaufaniem
 • istotny wpływ pełnionej funkcji na Twój wizerunek, markę i sytuację zawodową
 • promocję Twojej osoby na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim
 • nawiązanie kluczowych kontaktów w środowisku coachingowym i biznesowym
 • możliwość bezpośredniego wpływania na profesjonalizację i przyszłe losy zawodu coacha
 • refinansowanie kosztów organizacji wydarzeń oraz materiałów biurowych
 • zniżki dostępne dla członków Izby Coachingu oraz osób funkcyjnych
 • przyjazną atmosferę i pozytywną kulturę pracy
 • bezpośrednie wsparcie Prezydium IC w realizacji działań

 

Stanowisko nie łączy się ze stałym wynagrodzeniem.

 

CV i List motywacyjny z tytułem maila: „nazwa miasta – dyrektor lub wicedyrektor oddziału IC” prosimy przesyłać do  10 marca 2017 r. na adres karolina.zmudzka@ic.org.pl  wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.)