Mindfulness, czyli uważność jako metakompetencja coacha / Eliza Taworska

Data: 27.03.2017Rodzaj wydarzenia: Dyskusyjny Klub CoachinguMiasto: Sopot, woj. pomorskie

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Coachingu organizowane przez Oddział Pomorski Izby Coachingu.

BILETY:

W dzisiejszych trudnych czasach coraz bardziej potrzebna jest nam uważność. Ludzie szukają takich metod, które rozwijają uważność, a dzięki niej zwiększają efektywność życiową i dobrostan umysłowy.

W pracy coacha uważność jest jedną z kluczowych kompetencji. Dzięki niej budujemy autentyczną, partnerską relację, potrafimy uważnie słuchać i zadawać pytania. Dzięki uważności jesteśmy głęboko obecni w pracy z klientem, podążamy za nim wolni od rozproszenia i oceniania. Uważność pozwala na świadome rozszerzenie uwagi i wychodzenie “poza ramy”.


Czego możesz się spodziewać?

  • osiągniesz stan relaksacji, poczucia spokoju i szczęścia – uwolnisz się od automatycznego, nawykowego wciągania w schematy myślowe
  • oduczysz się starych i niefunkcjonalnych schematów funkcjonowania umysłu
  • rozwiniesz swoją uważność i poznasz jej potęgę w pracy z klientem


Dla kogo?

  • dla coachów – zarówno początkujących, jak i praktykujących z doświadczeniem, którzy poszukują metod minimalizowania rozproszenia, zwiększania świadomej uwagi i koncentracji
  • dla menadżerów, którzy pracują pod presją czasu, w środowisku wysokiego stresu, przeciążeni informacjami i zadaniami

Zapraszamy coachów, trenerów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym.


Prowadząca:

Eliza Taworska

Coach (CCA Core Coach Accreditation), Master Business Trainer , Trener międzykulturowy. Członek SIETAR Polska i Trener Grupy Trenerskiej SIETAR Polska (Society for Intercultural Education Training and Research). Prowadzi sesje coachingowe i mentoringowe, warsztaty i szkolenia w obszarze wielokulturowości, efektywności osobistej, Mindfulness, różnorodności i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Studiowała Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła trening nauczycielski Mindfulness & Meditation w Tushita Meditation Centre Dharamsala, Himachal Pradesh w Indiach. Społecznie Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Global Language, która poprzez osobiste zaangażowanie Polaków wspiera edukację kobiet i dzieci w Indiach. Pasjonatka kultury indyjskiej, przyrody i duchowości. Od siedmiu lat żyje na pograniczu dynamicznie rozwijającej się Europy i mistycznych, niebywale różnorodnych Indii. Na co dzień coach i trener, pracuje Polsce i w Indiach, gdzie realizuje projekty wolontariatu krótkoterminowego z udziałem Polaków, mające na celu wspieranie edukacji kobiet i dzieci dotkniętych ubóstwem. W Polsce aktualnie związana między innymi z Fundacją Edukacyjną Grupy ODITK, pełni rolę specjalisty ds. wdrażania zmiany w szkołach. Od lat zaangażowana w pracę społeczną, podróżuje i fotografuje, buduje nową definicję wolontariatu. Pracuje ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarze coachingu, różnorodności oraz wielokulturowości i wolontariatu. Doceniana w polskich i międzynarodowych firmach przede wszystkim za bogate doświadczenie menedżerskie i społeczne oraz praktyczne podejście do problemu, do 2009 roku związana z rynkiem finansowym. Wdraża kultury coachingowe w organizacjach, towarzyszy ludziom i organizacjom w procesach zmiany, nieustannie rozwijając świadomą uważność. Przez ponad 10 lat równolegle z pracą zawodową była zaangażowana w projekty społeczne dotyczące doceniania różnorodności, ponad 6 000 godzin szkoleniowych.

Logistyka:

  • koszt uczestnictwa: 50 zł
  • bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu
  • zapisy wyłącznie przez portal evenea
  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  • miejsce: Hotel Baltica Residence, ul. Na Wydmach 13, 81-776 Sopot


* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

 

zapraszamy

Organizator:
Izba Coachingu Oddział Pomorski
Magdalena Sadowska – Pawlak – Dyrektor Oddziału Pomorskiego Izby Coachingu magda.sadowska@ic.org.pl