Filozofia, światopogląd i wartości coacha a proces klienta / Bartosz Berendt

Data: 08.05.2017Rodzaj wydarzenia: Dyskusyjny Klub CoachinguMiasto: Lublin, woj. lubelskie

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Coachingu organizowane przez Oddział Lubelski Izby Coachingu.

BILETY:

Uczestnictwo w warsztacie to możliwość przyjrzenia się swojej filozofii pracykonfrontacji z przekonaniami, które wnosimy do relacji coachingowej. Poprzez narzędzia i techniki do pracy z emocjami, przekonaniami, a także angażowania nieświadomości będziemy doskonalić kompetencje wykorzystywane podczas sesji i rozwijać własną postawę w podejściu do klienta. Podczas spotkania doświadczać będziemy, jak zarządzać odpowiedzialnością i jaki podział odpowiedzialności pomiędzy klienta a coacha służy krótko, a jaki długoterminowo. Zastanowimy się, za co tak naprawdę odpowiadamy, jako coachowie i w jaki sposób wpływamy na przebieg procesu, a jakiej części naszego wpływu nie jesteśmy świadomi.

Udział w spotkaniu będzie eksplorowaniem coachingowych “dylematów” m.in.:

 • jak wyjść poza modele, narzędzia, metody zawierzając improwizacji, swojej wiedzy i kompetencjom
 • jakie sytuacje uzasadniają wzięcie części odpowiedzialności za klienta
 • kiedy precyzyjnie wytyczać cel z klientem, a kiedy podążać za tym, co wyłania się nie określając efektu końcowego
 • jak poszerzać świadomość klienta nie wdrukowując przy tym przekonań i ocen coacha
 • jak być sobą i korzystać z życiowych doświadczeń trzymając się ram profesjonalnego coachingu
 • jak podążać za klientem, a jednocześnie łagodnie pogłębiać obszar pracy nie narzucając agendy coacha
 • po czym poznać wartość dostarczaną przez coaching, jak ją zmierzyć i oprzeć na dowodach

Zapraszamy coachów, trenerów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym.

Prowadzący:

Bartosz Berendt
Master Certified Coach ICF, coach i superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu, członek prezydium Izby Coachingu od stycznia 2015 roku, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli i sytuacji zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych. Prowadzi warsztaty dla doświadczonych coachów, jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Prowadził zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, Sopocie i Katowicach, Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Coachingu uczył się u najbardziej doświadczonych polskich coachów, a swoją wiedzę pogłębiał na warsztatach międzynarodowych coachów takich jak Robert Dilts, Richard Bolstad, Sarah Peyton, Stephen Gilligan, Frank Farelly, Nick Kemp, John Wittington, Lionel Stapley, John Scherer, Amy Barnes, Kare Landfald, Miki Kashtan, Amy i Arnold Mindel.Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany w organizacjach, między innymi związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii firmy, implementacją systemów informatycznych, zmianą struktury organizacyjnej, restrukturyzacją i optymalizacją procesów. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje kierownicze i dyrektorskie, pełnił rolę członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej. Wspólnie z żoną prowadzi Equante – Fundację Nowych Możliwości. Okres od 2006 roku to rozwój własnej praktyki coachingowej, w ramach której zrealizował ponad 2500 godzin coachingu, kilkadziesiąt warsztatów oraz prowadził wiele prelekcji i wykładów.Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiach Psychologii Sportu Pozytywnego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.Realizował projekty między innymi dla takich firm, jak WSiP, PL.2012, T-Mobile, PZU, Mercedes, BZ WBK, Nordea, RedMobile, WOW!, Isobar, Polkomtel, SsangYong, Isuzu, Nutricia, Alfa Logis, BRE Bank, Polbank EFG, Konfederacja Lewiatan, Orange, Grupa O2, Cyfrowy Polsat, Exatel (Tel-Energo), Compress, Tetra System Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Agora, Amnesty, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Logistyka:

 • koszt uczestnictwa: 50 zł*
 • członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu – bezpłatnie (wymagana weryfikacja członkostwa)
 • zapisy i wpłaty wyłącznie przez portal evenea
 • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat
 • miejsce: Business Link Lublin, ul. Lipowa 4a, III piętro

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Zapraszamy

Organizator: Izba Coachingu Oddział Lubelski
Aleksandra Gospodarek – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu
aleksandra.gospodarek@ic.org.pl