Prezydium

Komisja rewizyjna

Sąd koleżeński

Komisja Etyki

W latach 2009-2010 pracowała nad standardami etycznymi zawodu coacha. Przeanalizowano szereg kart etycznych polskich i międzynarodowych stowarzyszeń coachów, psychoterapeutów i mediatorów, a także materiały nadesłane przez członków Izby Coachingu. W efekcie powstał Kodeks Etyczny Coacha, który ma postać 10 punktów wskazujących na najistotniejsze zasady i zalecenia, które coach powinien mieć na uwadze i którymi powinien się kierować w swojej pracy.

Przewodniczący Komisji: Paulina Borsuk

Kontakt: komisja_etyka@ic.org.pl lub paulina.borsuk@ic.org.pl

Skład Komisji: Artur Rzepecki

Komisja ds. Akredytacji

Komisja opracowała i stworzyła kompleksowy System Akredytacji Izby Coachingu obejmujący akredytację coachów indywidualnych, superwizorów i programów
szkoleniowych. Zaproponowane zasady są dopasowane do zasad uzyskania zawodu oraz pozwalają dochodzić do zawodu coacha zarówno poprzez studia jak i kształcenie w szkołach pozauczelnianych. Komisja obecnie zajmuje się opracowywaniem przepisów wykonawczych do systemu akredytacji oraz przeprowadza procesy akredytacyjne.

Przewodnicząca Komisji: Monika Zubrzycka-Nowak

Kontakt: komisja_akredytacja@ic.org.pl lub monika.zubrzycka-nowak@ic.org.pl

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Izby, a także osoby które:

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu odbędzie się dnia 15.12.2018 o godzinie 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin). Zebranie odbędzie się w Warszawie, adres sali podany zostanie bliżej terminu Zgromadzenia – w oparciu o liczbę potwierdzony osób.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej oraz Komisji etyki.

Przy okazji Zgromadzenia będziemy chcieli przedstawić działania zrealizowane w bieżącym roku oraz plany na kolejny rok, a także usłyszeć Wasz głos.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 30 listopada 2018.