Prezydium

Komisja rewizyjna

Sąd koleżeński

Komisja ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi

Celem Komisji jest współpraca z uczelniami w obszarze projektów edukacyjnych i badawczych, w tym m.in  stworzenie bazy prac, badań i naukowych publikacji na temat coachingu, obejmowanie patronatem IC programów szkoleniowych, kół naukowych, konferencji naukowych i seminariów.

Przewodnicząca Komisji: Beata Gumińska-Wojtczak

Kontakt: b.guminska-wojtczak@ic.org.pl

Skład komisji: Mirosława Huflejt-Łukasik, Karolina Żmudzka, Marta Smolińska, Magda Sadowska, Joanna Czarnecka

Komisja ds. Zawodu Coacha

Komisja pracuje nad przygotowaniem i wprowadzeniem w życie uregulowań prawnych związanych z profesjonalizacją zawodu coacha.

Przewodnicząca Komisji: Marta Taczykowska

Kontakt: marta.taczykowska@ic.org.pl 

Skład Komisji: Ewa Duda

Komisja Etyki

W latach 2009-2010 pracowała nad standardami etycznymi zawodu coacha. Przeanalizowano szereg kart etycznych polskich i międzynarodowych stowarzyszeń coachów, psychoterapeutów i mediatorów, a także materiały nadesłane przez członków Izby Coachingu. W efekcie powstał Kodeks Etyczny Coacha, który ma postać 10 punktów wskazujących na najistotniejsze zasady i zalecenia, które coach powinien mieć na uwadze i którymi powinien się kierować w swojej pracy.

Przewodniczący Komisji: Paulina Borsuk

Kontakt: komisja_etyka@ic.org.pl lub paulina.borsuk@ic.org.pl

Skład Komisji: Artur Rzepecki

Komisja ds. Akredytacji

Komisja opracowała i stworzyła kompleksowy System Akredytacji Izby Coachingu obejmujący akredytację coachów indywidualnych, superwizorów i programów
szkoleniowych. Zaproponowane zasady są dopasowane do zasad uzyskania zawodu oraz pozwalają dochodzić do zawodu coacha zarówno poprzez studia jak i kształcenie w szkołach pozauczelnianych. Komisja obecnie zajmuje się opracowywaniem przepisów wykonawczych do systemu akredytacji oraz przeprowadza procesy akredytacyjne.

Przewodnicząca Komisji: Monika Zubrzycka-Nowak

Kontakt: komisja_akredytacja@ic.org.pl lub monika.zubrzycka-nowak@ic.org.pl