W celu wystąpienia z Izby Coachingu należy złożyć pisemna rezygnację zgodnie z zapisami w Statucie Izby Coachigu §10 pkt. 1. i przesłać na adres Izby Coachingu, 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 4.

Ustanie członkostwa następuje w dniu podjęcia uchwały przez Prezydium Izby, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia w tej sprawie. Z dniem podjęcia uchwały uchylone zostają wszelkie zobowiązania członkowskie (również finansowe).

Formularz wystąpienia z Izby Coachingu.

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Izby, a także osoby które:

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu odbędzie się dnia 15.12.2018 o godzinie 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin). Zebranie odbędzie się w Warszawie, adres sali podany zostanie bliżej terminu Zgromadzenia – w oparciu o liczbę potwierdzony osób.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej oraz Komisji etyki.

Przy okazji Zgromadzenia będziemy chcieli przedstawić działania zrealizowane w bieżącym roku oraz plany na kolejny rok, a także usłyszeć Wasz głos.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 30 listopada 2018.