W celu wystąpienia z Izby Coachingu należy złożyć pisemna rezygnację zgodnie z zapisami w Statucie Izby Coachigu §10 pkt. 1. i przesłać na adres Izby Coachingu, 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 4.

Ustanie członkostwa następuje w dniu podjęcia uchwały przez Prezydium Izby, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia w tej sprawie. Z dniem podjęcia uchwały uchylone zostają wszelkie zobowiązania członkowskie (również finansowe).

Formularz wystąpienia z Izby Coachingu.