Celem działalności oddziałów jest wsparcie statutowych działań Izby Coachingu.

W oddziałach systematycznie odbywają się:

 • spotkania informacyjne dot. akredytacji
 • spotkania Dyskusyjnego Klubu Coachingu
 • warsztaty rozwojowe dla coachów
 • superwizje grupowe zgodne ze standardami Izby Coachingu

Zapraszamy wszystkich  coachów do włączania się w rozwój Izby poprzez działanie w jednostkach terytorialnych.

Oddziały Izby Coachingu

 • Warszawa – Izba Coachingu Oddział Mazowiecki
  Dyrektor Oddziału: Joanna Czarnecka
  joanna.czarnecka@ic.org.pl
 • Trójmiasto – Izba Coachingu Oddział Pomorski
  Dyrektor Oddziału: Magdalena Sadowska – Pawlak
  magda.sadowska@ic.org.pl
 • Białystok – Izba Coachingu Oddział Podlaski
  Dyrektor Oddziału:  Sylwester Pilipczuk
  sylwester.pilipczuk@ic.org.pl
 • Szczecin – Izba Coachingu Oddział Zachodniopomorski
  Dyrektor Oddziału:  Ilona Łukasik
  ilona.lukasik@ic.org.pl
 • Kraków – Izba Coachingu Oddział Małopolski
  Dyrektor Oddziału: Joanna Balsamska
  joanna.balsamska@ic.org.pl
  Zastępca Dyrektora Oddziału: Rafał Pawlos
  rafal.pawlos@ic.org.pl
 • Łódź – Izba Coachingu Oddział Łódzki
  Dyrektor Oddziału: Tomasz Sławiński
  tomasz.slawinski@ic.org.pl
  Zastępca Dyrektora Oddziału: Aleksandra Tasarz-Spętana
  a.tasarz-spetana@ic.org.pl
 • Toruń, Bydgoszcz – Izba Coachingu Oddział Kujawsko-Pomorski
  Dyrektor Oddziału: dr Magda Kalińska
  magda.kalinska@ic.org.pl
  Wicedyrektor Oddziału: Anna Kania
  anna.kania@ic.org.pl
 • Rzeszów – Izba Coachingu Oddział Podkarpacki
  Dyrektor Oddziału: Ewa Walas-Kaźmierczak
  e.walas-kazmierczak@ic.org.pl

Oddziały Izby Coachingu funkcjonują na mocy § 4 Statutu i uchwał podejmowanych przez Prezydium Izby Coachingu.

Zobacz Regulamin Oddziału Izby Coachingu