Jeżeli posiadasz osobowość prawną (prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę) możesz zostać członkiem Izby Coachingu.

Jeżeli jesteś coachem bez działalności gospodarczej możesz zostać członkiem Klubu Izby Coachingu (maksymalnie przez 2 lata).

PROMOCJA CZŁONKA

 • zamieszczenie sylwetki członka – akredytowanego coacha lub superwizora IC w wyszukiwarce “ZNAJDŹ COACHA” na stronie IC
 • zamieszczenie profilu firmy członka lub sylwetki członka Klubu Izby Coachingu w bazie “CZŁONKOWIE IZBY” na stronie IC
 • zamieszczenie sylwetki członka w katalogu dedykowanym członkom Izby na fanpage’u oddziału IC na Facebooku, do którego przynależy
 • dla dużych firm płacących większe składki: umieszczenie sylwetek coachów przypisanych do danej firmy w bazie “CZŁONKOWIE IZBY” na stronie IC
 • udostępnianie informacji o wybranych niekomercyjnych wydarzeniach organizowanych przez członka na fanpage’u oddziału regionalnego na Facebooku*
 • 2x w roku bezpłatne umieszczenie informacji nt. komercyjnej działalności członka obejmującej szkolenie/warsztaty lub inne wydarzenie z jego oferty, gdy udziela  10% rabatu dla członków IC*
 • 90% rabatu na zamieszczanie kolejnych (po wykorzystaniu 2 bezpłatnych w roku) wydarzeń dot. działalności komercyjnej i promowanie ich na stronie IC, Facebooku, newsletterze (100 zł + vat, zamiast 1000 zł + vat)*
 • jednorazowa prezentacja działalności firmy/coacha w formie wywiadu na Blogu na stronie IC

*Dbając o profesjonalizm, standardy, jakość oraz wysoką wartość merytoryczną oferowanych na rynku usług coachingowych zastrzegamy, iż nie publikujemy wszystkich nadesłanych ofert. Przed podjęciem decyzji o publikacji nadesłane przez członka ogłoszenie/oferta będzie poddane weryfikacji przez grono ekspertów IC (Prezydium, Komisja ds. Zawodu Coacha, Komisja Etyki).

 

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

 • prowadzenie warsztatów, Dyskusyjnych Klubów Coachingu*
 • prowadzenie przez akredytowanych superwizorów IC superwizji organizowanych przez IC
 • występowanie pod marką IC w projektach i wydarzeniach organizowanych przez IC, w partnerstwie z IC lub pod patronatem IC: Konferencje, Seminaria, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Festiwale Nauki, Coachowisko itp.*
 • 4x w roku zamieszczanie merytorycznego artykułu nt. coachingu napisanego przez członka na blogu Izby Coachingu (po otrzymaniu pozytywnej recenzji Recenzenta IC)
 • możliwość ubiegania się o patronat merytoryczny IC dla własnej publikacji nt. coachingu oraz promowanie jej na stronie IC (po otrzymaniu pozytywnej recenzji Recenzenta IC)

*Do współpracy merytorycznej zapraszamy doświadczonych i/lub akredytowanych coachów, którzy przestrzegają Kodeksu Etycznego Izby Coachingu.

 

PEŁNIENIE FUNKCJI  

 • pełnienie funkcji w Izbie Coachingu: dyrektor oddziału, wicedyrektor oddziału, koordynator biura oddziału, przewodniczący i członek komisji*
 • branie udziału w pracach komisji na zaproszenie przewodniczących komisji: Komisja ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Komisja ds. Współpracy z Edukacją, Komisja ds. Zawodu Coacha, Komisja Etyki,  Komisja ds. Superwizji w Coachingu
 • branie udziału w spotkaniach i konsultacjach w Izbie Coachingu
 • uczestnictwo w walnych zgromadzeniach Izby Coachingu z czynnym i biernym prawem wyborczym do władz i organów Izby (tylko członkowie Izby – podmioty gospodarcze)

*Do współpracy zapraszamy doświadczonych i/lub akredytowanych coachów, którzy przestrzegają Kodeksu Etycznego Izby Coachingu.

RABATY

 • bezpłatny udział w warsztatach Dyskusyjnego Klubu Coachingu (0 zł zamiast 50 zł)
 • 25% rabatu na udział w superwizjach grupowych (150 zł zamiast 200 zł)
 • 20% rabatu na opłaty za proces akredytacji w Izbie Coachingu
 • rabaty na wybrane wydarzenia pod patronatem IC (wysokość rabatu określa organizator wydarzenia)
 • rabaty na płatne szkolenia organizowane przez innych członków (wysokość rabatu określa organizator szkolenia)
 • zniżki dla członków aktywnie działających na rzecz Izby Coachingu zgodnie z uchwałami Prezydium Izby Coachingu
 • rabaty na korzystanie z usług partnerów IC (wysokość rabatu określa partner)
 • w Oddziale Mazowieckim (Warszawa) możliwość prowadzenia sesji coachingowych w biurze IC na preferencyjnych warunkach cenowych

 

BAZA KONTAKTÓW

 • przynależność do zamkniętej grupy na facebooku “Członkowie Izby Coachingu”
 • figurowanie w bazie ZNAJDŹ COACHA na stronie IC (jako członek IC, członek Klubu IC lub akredytowany coach/superwizor)
 • dostęp do ofert komercyjnej współpracy (zapytania ofertowe) kierowanych przez podmioty zewnętrzne do Izby Coachingu

 

LOGOTYPY

 • możliwość posługiwania się logotypem „Jesteśmy członkiem Izby Coachingu” na własnych stronach internetowych i portalach społecznościowych
 • możliwość posługiwania się logotypem „Jesteśmy członkiem Klubu Izby Coachingu” na własnych stronach internetowych i portalach społecznościowych

JAK DOŁĄCZYĆ DO IZBY COACHINGU?

Możesz dołączyć do Izby na dwa sposoby:

 1. zostać członkiem Izby Coachingu jeśli posiadasz osobowość prawną
 2. zostać Klubowiczem IC jeśli jesteś coachem bez działalności gospodarczej lub sympatykiem coachingu (maksymalnie 2 lata członkostwa)

JAK ZOSTAĆ AKTYWNYM CZŁONKIEM IZBY COACHINGU?

1. Prześlij wypełnioną deklarację przystąpienia do Izby Coachingu (kliknij na nazwę, aby pobrać);
(Jeśli podmiot przystępujący do IC współpracuje z wieloma coachami i przystępuje jako firma większa  – prosimy również o uzupełnienia i przesłanie listy coachów)

2. Prześlij poświadczenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

3. Po przesłaniu wypełnionych dokumentów, otrzymasz notę księgowa za składkę oraz wpisowe.

4. Opłać wpisowe oraz składkę członkowską;

Opłaty dla jednoosobowej działalności gospodarczej (bądź firmy, gdzie tylko jedna osoba pełni usługę coachingu):

 • jednorazowe wpisowe: 300 zł
 • składka miesięczna: 50 zł

Opłaty dla firmy  większej:

 • wpisowe: 1000 zł
 • składka miesięczna: 125 zł

Składkę można opłacać ratalnie bądż w całości z góry.

Informacja dla firm, które nie wywiązują się z obowiązku składkowego (kliknij, aby pobrać): INFORMACJA DODATKOWA

Odlicz składkę członkowską od dochodu do opodatkowania! Instrukcja dostępna po kliknięciu: INSTRUKCJA

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU IZBY COACHINGU?

1.Prześlij uzupełnioną deklarację na adres biuro@ic.org.pl. Deklaracja do pobrania
2. Opłać składkę klubową w wysokości 600 zł brutto  (składka obowiązuje przez 12 miesięcy) lub 300 zł (składka obowiązuje przez 6 miesięcy).
3. Członkiem Klubu Izby Coachingu można być maksymalnie przez okres 2 lat.

Regulamin Klubu IC do pobrania

Dane do przelewu składki członkowskiej:

 • nr konta: VOLKSWAGEN BANK direct: 92 2130 0004 2001 0500 2308 0001
 • adres: Izba Coachingu, ul. Smulikowskiego 4, p.118, 00-389 Warszawa

Oryginały dokumentów należy przesłać na adres Izby Coachingu:
Izba Coachingu
ul. Smulikowskiego 4, p.118
00-389 Warszawa

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: biuro@ic.org.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!