Piotr Włodarczyk

E-mail: piotr.leon.wlodarczyk@gmail.comTel.: 601336445Gdańsk, woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie

Psycholog, były sportowiec, od 2008 roku certyfikowany coach International Coaching Community, akredytowany superwizor Izby Coachingu. Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach wspierających managerów w rozwijania kompetencji zarządczych do ról CEO włącznie. W branży szkoleniowej pracuje od 1995 roku jako wykładowca, trener biznesu, a obecnie jako ekspert superwizor trenerów biznesu i opiekun złożonych projektów wdrażania zmian organizacyjnych. Wieloletni wykładowca na AWFiS, twórca przedmiotu coaching zdrowotny. Wykłada na studiach podyplomowych przy WSB Gdańsk między innymi na Akademii Trenera, Zarządzanie Projektami oraz Akademii Coachingu (obecnie 11 edycja). Pracę dydaktyczną łączy z praktyką. Prowadzi grupy superwizyjne. Specjalizuje się terapii i prewencji pracy ze skutkami stresu oraz przeciążeń emocjonalnych do PTSD włącznie. Certyfikowany TRE® Provider II poziomu (Trauma Release Excercises) uprawniony do pracy grupowej i indywidualnej. W trakcie certyfikacji w pracy z traumą metodami EMDR® (level basic). Powyższe metody wykorzystuje w pracy zarówno z pracownikami firm jak sportowcami oraz np. sędziami sportowymi. W unikalnym warsztacie pracy łączy analityczno-biznesowe podejście do celów z głębią pracy z ciałem i nieświadomymi mechanizmami ochrony przed przeciążeniami w szczególności wzrostem post traumatycznym. Klienci cenią go za energię, systemowe podejście do zmiany i holistyczny model pracy.

Rodzaje coachingu: Biznesowy

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Izby, a także osoby które:

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu odbędzie się dnia 15.12.2018 o godzinie 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin). Zebranie odbędzie się w Warszawie, adres sali podany zostanie bliżej terminu Zgromadzenia – w oparciu o liczbę potwierdzony osób.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej oraz Komisji etyki.

Przy okazji Zgromadzenia będziemy chcieli przedstawić działania zrealizowane w bieżącym roku oraz plany na kolejny rok, a także usłyszeć Wasz głos.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 30 listopada 2018.