Małgorzata Ziółek

Doświadczenie zawodowe
Od 1994-2011 roku byłam związana z branżą farmaceutyczną na stanowiskach kierowniczych.
Moja odpowiedzialność to m.in. procesy rekrutacji na stanowiska związane z moim działem, wspieranie rozwoju indywidualnego pracowników a także wielopłaszczyznowo rozumiany rozwój całego zespołu.
Metody które stosowałam realizując te cele to m.in. Coaching, Mentoring, Doradztwo a także szkolenia tematyczne.

Doświadczenie w roli coacha
Od 2008 roku prowadzę procesy coachingowe dla najwyższej i średniej kadry kierowniczej dotyczące rozwoju kompetencji związanych m.in. z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem zmianą.
Prowadzę także procesy life coachingu i procesy superwizji coachingu.
Uczestniczę w procesach certyfikacyjnych coachów ICC a także prowadzę procesy superwizyjne kursów ICC.

Podejście do coachingu
Moje 17-letnie doświadczenie biznesowe uświadomiło mi, że największym źródłem mojej fascynacji i ciekawości jest Człowiek. Po raz pierwszy siłę coachingu poczułam na sobie. Do dziś pamiętam radość i satysfakcję z własnych odkryć. Dziś dzielę się tą radością z moimi Klientami towarzysząc im w odkrywaniu ich zasobów, doskonaleniu ich kompetencji i podnoszeniu efektywności w osiąganiu celu.

Uprawnienia, certyfikaty, akredytacje
• Certyfikat International Coaching Community (ICC) 2008
• Certyfikat International Business Coaching (ICC) 2011
• Coaching Zespołowy – Akademia Leona Kozmińskiego 2012
• Coach akredytowany przez Izbę Coachingu
• Superwizor Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu
• Psychotraumatologia praktyczna – Fundacja PCP – w trakcie

Wykształcenie
• Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie – studia magisterskie 1990
• Podyplomowe Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z SWPS 2010

Rodzaje coachingu: Umiejętności, Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Izby, a także osoby które:

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu odbędzie się dnia 15.12.2018 o godzinie 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin). Zebranie odbędzie się w Warszawie, adres sali podany zostanie bliżej terminu Zgromadzenia – w oparciu o liczbę potwierdzony osób.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej oraz Komisji etyki.

Przy okazji Zgromadzenia będziemy chcieli przedstawić działania zrealizowane w bieżącym roku oraz plany na kolejny rok, a także usłyszeć Wasz głos.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 30 listopada 2018.