Krzysztof Grabarczyk

E-mail: krzysztof.grabarczyk@ccinnovation.plTel.: 608 085 593Firma: CC Innovation Sp. z o. o.Warszawa, woj. mazowieckie

Akredytowany Coach, Superwizor Coachingu IC; Psycholog; Trener i Konsultant CC Innovation, Certyfikowany Coach MLC; Dyplomowany Trener. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC oraz studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 roku prowadzi indywidualny i zespołowy coaching dla organizacji i klientów prywatnych. Specjalizuje się w pracy z osobami rozwijającymi small-business i freelancerami budującymi swoją pozycję na rynku. Pracuje również z menedżerami oraz osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż i obsługę klienta.
Prowadzi coaching osobisty dla osób zainteresowanych własnym rozwojem. Pomaga klientom w budowaniu wartościowych relacji z innymi ludźmi w życiu prywatnym i zawodowym. Wspiera ich w radzeniu sobie z emocjami w sytuacjach trudnych oraz poszukiwaniu motywacji do działania i realizacji celów.

Prowadzi superwizję i mentoring dla coachów, konsultuje projekty rozwojowe.
W pracy coacha łączy metody Multi-Level Coachingu oraz Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach z wiedzą i doświadczeniem w zakresie psychologii i zarządzania.

Od 12 lat zajmuje się wspieraniem organizacji i rozwojem kadr w różnych obszarach. Jako trener, konsultant i menedżer projektów szkoleniowych stara się dostarczać klientom całościowe rozwiązania, uwzględniające różne aspekty funkcjonowania organizacji. Realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla sektora MMSP, administracji publicznej oraz klientów korporacyjnych, wspierając ich m.in. w rozwoju kompetencji menedżerskich, kontaktu z klientem, pracy zespołowej i budowaniu nowych strategii działania. Realizuje także projekty z zakresu badania i optymalizacji procesów biznesowych oraz zarządzania efektywnością pracy.

W swojej pracy kieruje się mottem: „Bądź sobą i budując partnerskie relacje z ludźmi, osiągaj założone cele.”

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Strategiczny, Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu