Ewa Mukoid

MCC ICF, PhD, Fundator i Dyrektor Instytutu
Mentor, Coach, Superwizor

Doktor nauk humanistycznych, filozof i przedsiębiorca, autor książek i  artykułów.

Master Coach ICF oraz ECPC. Ekspert ZZL wg standardów UE. Członek EMCC (European Mentoring & Coaching Council) oraz Polskiej Izby Coachingu. Asesor międzynarodowych procesów akredytacyjnych ICF. Pełni honorową funkcję Dyrektora ds. Edukacji i Akredytacji ICF Polska.

Łączy podejście naukowe (UJ, Sorbona, SGH) z bogatą praktyką menadżerską (samodzielnego przedsiębiorcy oraz w polskich i międzynarodowych korporacjach). Bazuje na dowodach badań nad mózgiem, komunikacją oraz społeczeństwem.

Jako szefowa Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid wraz ze Współpracownikami prowadzi rozwojowe procesy dla osób i organizacji, które chcą wzmacniać swoją efektywność i kreatywność, poprzez świadome i twórcze zarządzanie swoim potencjałem i skuteczne metody komunikacyjne. Jest twórcą i dyrektorem Zaawansowanych Studia Zawodowe Coachingu ACTP (najwyższy stopień akredytacji ICF).

Pracuje w języku polskim, francuskim i angielskim.

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Strategiczny, Biznesowy, Zespołu, Grupowy