Artur Rzepecki

E-mail: artur@rzepecki.plTel.: 601131851Firma: Nova Persona Artur RzepeckiWarszawa, woj. mazowieckie

Członek Prezydium Izby Coachingu, członek Komisji Etyki

Artur jest niezależnym doradcą personalnym prowadzącym projekty coachingowe i rozwojowe dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej. Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo przez kilka lat związany z branżą FMCG miał okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 był Partnerem  w Aretes Consultants gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinął i był odpowiedzialny za praktykę coachingową.  Artur jest akredytowanym coachem na poziomie PCC w ICF, zrealizował ponad 3500 godzin coachingu głównie dla kadry najwyższego szczebla. W okresie IV 2009 do IV 2011 był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation. Współpracując z kadrą kierowniczą wyższego szczebla wspiera rozwój umiejętności przywódczych, współpracy, oraz efektywność osobistą i skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Rodzaje coachingu: Biznesowy

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Izby, a także osoby które:

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu odbędzie się dnia 15.12.2018 o godzinie 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin). Zebranie odbędzie się w Warszawie, adres sali podany zostanie bliżej terminu Zgromadzenia – w oparciu o liczbę potwierdzony osób.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej oraz Komisji etyki.

Przy okazji Zgromadzenia będziemy chcieli przedstawić działania zrealizowane w bieżącym roku oraz plany na kolejny rok, a także usłyszeć Wasz głos.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 30 listopada 2018.