Armen Mekhakyan

E-mail: kontakt@armenmekhakyan.plTel.: 509 245 344Firma: ARMEN MEKHAKYANWarszawa, woj. mazowieckie

Jestem psychologiem, executive coachem, mediatorem sądowym i negocjatorem. Wiedzę i umiejętności zdobyłem w Gyumri State Pedagogical Institute, na Wydziale Stosunków Międzykulturowych UW oraz w Polskim Instytucie NLP. Jestem również absolwentem Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia biznesowe na SGH o specjalizacji HRBP.
2017 roku ukończyłem również szkolenie w zakresie TPB – zaburzenia osób dorosłych w CTPB.

Inspiruje mnie koncepcja Psychologii Pozytywnej i Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Wspieram ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym od 2004 roku. W moim portfolio zawodowym można znaleźć projekty związane z komunikacją, wizerunkiem, obsługą klienta, zwolnieniami grupowymi, mobbingiem, wypaleniem zawodowym oraz strategią HR.
Pracuję zarówno z organizacjami, jak i osobami indywidualnymi, proponuję wsparcie na polach takich, jak transformacja, integracja różnic w kontekście zmiany, tworzenie harmonii w sytuacjach zagrożenia konfliktem, tworzenie spójnego wizerunku jako narzędzia komunikacji.
Jestem twórcą coachingu wizerunku, (projektu realizowanego wspólnie z dermatologami, chirurgami plastycznymi i lekarzami medycyny estetycznej) mediacji konfliktów wewnętrznych i pomysłodawcą projekt ProPsyche Biznes.
http://www.propsyche.pl/biznes/propsyche_biznes.php

W pracy jestem szczególnie zaangażowany w kwestie międzykulturowości oraz wspierania procesów adaptacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem moich działań na rzecz międzykulturowości jest fundacja Evoluo założona, aby motywować i wspierać osoby obdarzone talentami oraz potencjałem, które z różnych względów napotykają na trudności w pełnym ich wykorzystaniu.

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Umiejętności, Strategiczny, Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy