Anna Chraniuk

E-mail: anna.chraniuk@wp.plTel.: 785 614 589Szczecin (obszar pracy via skype/telefon cała Polska), woj. zachodniopomorskie

Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, Certyfikowany Coach (Izby Coachingu oraz International Coach Federation na poziomie ACC), dyplomowany Trener Biznesu, Trener Coachingu, Mentor Coach, certyfikowany trener FRIS® oraz Trener Rozwoju Osobistego. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w różnorodnych zespołach projektowych.
Ważnym dla mnie elementem pracy z ludźmi jest inspirowanie ich do działania, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji, do rozwoju – nie tylko w sferze zawodowej ale również prywatnej.
Wspieram młodych coachów w uzyskaniu akredytacji – prowadząc warsztaty, sesje mentorskie i superwizje.
Głównym obszarem mojej pracy coachingowej jest life oraz business coaching. Pracuje z kierownikami zespołów projektowych w zakresie ich rozwoju zawodowego, zwiększania efektywności oraz realizacji wyznaczonych celów.
W swojej pracy dużo czasu poświęcam kobietom, wspieram je w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w budowaniu poczucia własnej wartości.
Jestem współautorką bloga dotyczącego superwizji w coachingu www.supervisiontime.pl oraz współautorką książki pn. „Superwizja w coachingu”.

Rodzaje coachingu: Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy