Anna Ceranek-Dadas

E-mail: a.ceranek-dadas@wsc.poznan.plTel.: +48 508 833 186Poznań, woj. wielkopolskie

Pracuję z osobami dorosłymi, z małżeństwami/ parami, młodzieżą od 16 roku życia. Zapewniam pomoc w leczeniu i wsparcie osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym i zawodowym.  Prowadzę procesy coachingowe dla kierowników zespołów, właścicieli firm. Korzystam też z podejścia GPO (Gestalt Practitioner in Organizations). Pomagam również parom/małżeństwom w kryzysach, prowadząc interwencje terapeutyczne oraz pełne procesy.  Jestem coachem, mediatorem oraz terapeutą. Uwzględniając indywidualne potrzeby klientów korzystam z  różnych narzędzi i form wsparcia w codziennej pracy.

Jestem dyplomowanym coachem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji Polskiej Federacji Psychoterapii. Od 1990 roku pracuję z ludźmi, zarówno z grupami, jak i indywidualnie. Klientami moimi byli między innymi oficerowie WP, pracownicy korporacji, młodzież. Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi i pacjentami onkologicznymi. Mam na swym koncie publikacje naukowe.

Współpracowałam naukowo z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.
Od wielu lat związana jestem z nurtem terapii i coachingu prowokatywnego. Odbyłam cykl szkoleń organizowanych przez PICP we Wrocławiu, dotyczących użycia tej metody w pracy z klientem.  Jestem członkiem współzałożycielem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu w Poznaniu a także członkiem Izby Coachingu.

Stale rozwijam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, zarówno z zakresu  coachingu, mediacji oraz psychoterapii.
Jestem dyplomowanym mediatorem o specjalizacji mediacje rodzinne.
Ukończyłam również szkolenie w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt.
Staż kliniczny odbywałam na Oddziale POZP.

Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii – Organizational Member of the EAP (Europejskie Towarzystwo Psychoterapii), podlegającej Polskiej Radzie Psychoterapii.
W gabinecie pracuję w oparciu o cel klienta i jego system wartości, budując relacje oparte na głębokim szacunku, dyskrecji, zaufaniu oraz akceptacji. Pracuję również w terenie, prowadząc procesy coachingowe. Moją pracę poddaję stałej superwizji.
W życiu zawodowym i osobistym za fundamentalne zasady uznaję – wiarę w potencjał człowieka, życzliwość i spójność.

Coaching to dla mnie bardzo praktyczna i skuteczna forma pracy z klientem, możliwa przy spełnieniu pewnych warunków bazowych. Pozwala w relatywnie szybkim czasie na wypracowanie trwałej, pozytywnej zmiany w życiu zawodowym czy też osobistym.

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy