10:00 – 10:15 Oficjalne rozpoczęcie konferencji

10:15 – 10:45 Coaching jako metoda zwiększania efektywności przedsiębiorstw i pracowników
więcej…

Mirosława Huflejt – Łukasik, Wydział Psychologii UW, CC Innovation, Superwizor Izby Coachingu
10:45 – 11:15 Standardy i etyka zawodu coacha. Po czym poznać i jak wybrać profesjonalnego coacha do współpracy z firmą?
więcej…
Monika Górska, Coedro, Coach Izby Coachingu

11:15 – 12:00                                   Transformacja siebie, transformacja organizacji –
doświadczenia i refleksje z projektów coachingowych
więcej…
Piotr Dębski, Biogen Idec Poland; Partner Biznesowy
Urszula Sadomska, Meritum Coaching, Superwizor Izby Coachingu

12:00 – 12.20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:05 Coaching w środowisku korporacyjnym- perspektywa menedżera i coacha
więcej…

Małgorzata Korytowska, ING Bank Śląski, Partner Biznesowy
Anna Syrek – Kosowska, ASK Expert, Superwizor Izby Coachingu

13.05 – 13.50 Coaching zespołu: konsolidacja działu w firmie – co może okazać się istotne?
więcej…
Małgorzata Syrzycka, Danfoss, Partner Biznesowy
Mirosława Huflejt – Łukasik, Superwizor Izby Coachingu, Grzegorz Zawiłowski, CC Innovation

13:50 – 14:35 Przerwa obiadowa

14:35 – 15:20 Od „kołczingu” do coachingu – jak rozwijać kulturę coachingową w organizacji?
więcej

Dorota Ostrowska, Bożena Urawska, Orange, Partner Biznesowy
15:20 – 16:05 Wprowadzanie zmian w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi coachingu
Bogusława Matuszewska, Partner Biznesowy
 
16:05 – 16:25  Przerwa kawowa

16:25 – 16:55  Wskaźniki skuteczności coachingu – inspiracje i dane z międzynarodowych badań
więcej…
Dagmara Miąsek, Pracownia Satysfakcji, Szkoła Główna Handlowa, Coach Izby Coachingu
 
16:55- 17:25  Jak mierzyć w firmie efektywność zastosowanego coachingu – przykład badania
więcej…
Lidia Czarkowska, Centrum Coachingu, Akademia Leona Koźmińskiego
17:25 – 18:10  Panel dyskusyjny:
Co może zyskać biznes dzięki profesjonalnemu coachingowi?
moderator: Adam Aduszkiewicz, Coach Izby Coachingu